Kontakt

Špecialisti pre vybavenie dielní:

západ: Jozef Kostolník >> 0907-983-842       email: jkostolnik@intercars.eu

stred: Adrián Pavelek >> 0905-998-720         email: apavelek@intercars.eu    

východ: Tibor Zentko >> 0905-656-325         email: tzentko@intercars.eu

 

Servisné stredisko:

Ján Záhoran >> 0907-872-435        email:  jzahoran@intercars.eu

 

Pobočky Inter Cars Slovenská republika