Informácia pre motoristov

Kedy platíme my a kedy výrobca vozidla?

Vozidlo v záruke

Na náklady výrobcu vozidla - závada vozidla v záruke
» Nutné realizovať v autorizovaných servisoch výrobcu vozidla a použiť náhradné diely dodané výrobcom

Na náklady majiteľa - náhradné diely a servisné služby spojené s bežnou údržbou
» Výber servisu a náhradných dielov záleží od majiteľa vozidla
» Údržba môže byť realizovaná v nezávislých servisoch
» Intervalové výmeny dielov (oleje, filtre, brzdy, výfuky, tlmiče, remene, kvapaliny, pneumatiky, …)
» Inšpekčné (intervalové) prehliadky

Vozidlo po záruke

Opravy a servis hradí majiteľ vozidla

Viete, že máte právo …

Na základe platnej legislatívy – Nariadenie európskej komisie (ES) č. 461/2010 pre oblasť výroby, predaja a servisu motorových vozidiel (tzv.„bloková výnimka“ ) môžu nezávislé autoservisy vykonávať servisné prehliadky a opravy vozidiel v záručnej dobe (vrátane potvrdenia v servisnej knižke vozidla).

Autoservisy môžu pre vykonanie opravy, či výmeny náhradných dielov pri vozidlách v záručnej dobe použiť iné, ako výrobcom vozidla dodané náhradné diely, bez toho, aby boli porušené, alebo inak obmedzené záručné podmienky.

Nové pravidlá Európskej komisie

Nové pravidlá prijaté EK, týkajúce sa údržby a opráv ( v platnosti od 1.6.2010)

„ Predajcovia automobilov v Európskej únii nesmú záruku nových áut podmieňovať návštevami v autorizovanom servise. Prinesie to celý rad výhod pre spotrebiteľa, predovšetkým zníženie nákladov na údržbu a opravy automobilov, ktoré tvoria značnú časť výdavkov na prevádzku auta...“

/Joaquín Almunia – eurokomisár pre hospodársku súťaž/