Nové ceny Bosch ESI Tronic 2.0. od 1.1.2022

Nové ceny Bosch ESI Tronic 2.0. od 1.1.2022

|

Dovoľte, aby sme Vás informovali o už avizovaných cenových zmenách a nových sadách softwaru ESI[tronic] 2.0, ktoré budú platné od začiatku roka 2022.

Dobrý deň, Vážení obchodní partneri.

Po viac ako 9 rokoch sme boli nútení upraviť ceny nášho SW ESI[tronic] a to z viacerých opodstatnených dôvodov.
a, Zvýšené nároky na vývoj v oblasti auto-diagnostiky, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky.
b, Funkcia zabezpečeného diagnostického prístupu SDA/SGW, ktorá je SW riešením Bosch pre spoplatnenú formu zabezpečenia samotnými výrobcami automobilov.
c, Pridanie viacerých funkcionalít a rozšírení(OE tech.info, 3D obrázky atď), ktoré sa stávajú súčasťou SW ESI[tronic] 2.0.

Ďalšie priložené materiály:

List pre koncových zákazníkov ESI
Cenník ESI 2022, pre už existujúcich a nových zákazníkov SK

Licenčné zmluvy pre nových a súčasnchý zákazníkov. 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok sa prosím obráťte na Vášho špecialistu pre vybavenie dielní. 
 

ESI[tronic]_2.0_Online 2022_prospekt

Prelistovať