Vyhlásenie predsedu predstavenstva Inter Cars SA v súvislosti so začatím vojenskej akcie Ruska proti Ukrajine

Vyhlásenie predsedu predstavenstva Inter Cars SA v súvislosti so začatím vojenskej akcie Ruska proti Ukrajine

|

Útok na Ukrajinu

"Včera ráno, prvýkrát v mojom profesionálnom živote, môj prvý dojem bol: bezmocnosť. Je však našou povinnosťou konať! Väčšina z nás si kladie otázku, ako sa situácia vyvinie a ako ovplyvní každého z nás. Momentálne neexistujú žiadne jasné odpovede, ale už podnikáme kroky." Maciej Oleksowicz, predseda predstavenstva Inter Cars SA

Bezpečnosť zamestnancov Inter Cars Ukrajina

Najvyššou prioritou organizácie je osobná bezpečnosť zamestnancov a ich rodín.

Každý zamestnanec Inter Cars, ktorý sa rozhodne odísť z Ukrajiny, si môže byť istý, že si nájde prácu v inej krajine, kde skupina Inter Cars podniká. V súčasnosti sa v tejto súvislosti pripravujú podrobné postupy a kontakty. 


Navyše každý zo zamestnancov Inter Cars Ukrajina a ich rodinní príslušníci, ktorí sa rozhodnú opustiť svoju krajinu, budú môcť počítať s pomocou pri hľadaní ubytovania a iných foriem podpory v závislosti od potrieb. Všetci zamestnanci v iných krajinách boli vyzvaní, aby sa zapojili do pomoci v tomto smere. 

Obchodná prevádzka Inter Cars Ukrajina

Predaj na Ukrajine bol pozastavený a všetky predajné miesta sú zatvorené. Prístup k IT systémom Inter Cars z oblastí zasiahnutých vojenskou akciou bol pozastavený.
Všetky dodávky tovaru boli zastavené. Transporty od dodávateľov boli presmerované do skladov v Poľsku.

Situácia Inter Cars na ostatných trhoch

S výnimkou Ukrajiny vykonáva Inter Cars svoje obchodné aktivity v ostatných krajinách bez akýchkoľvek obmedzení. Vždy očakávame vysokú dynamiku na všetkých trhoch, pričom chceme konať flexibilne. Nikto dnes nedokáže predpovedať dopad nedávnych udalostí na ekonomiku, dodávateľské reťazce, menové riziko atď.


Rozhodli sme sa zmeniť ciele, ktoré bude realizovať nedávno založená Nadácia Inter Cars. Finančné prostriedky a organizačné úsilie zainteresovaných ľudí bude teraz presmerované na pomoc ľuďom z Ukrajiny.
Viac informácií o nadácii Inter Cars a jej poslaní nájdete pod odkazom nižšie. Dúfame, že sa k nim čo najskôr vrátime. https://inwestor.intercars.com.pl/en/sustainability/inter-cars-foundation/about-the-foundation/