Novoročný rozhovor s Maciejom Oleksowiczom, CEO Inter Cars SA

Novoročný rozhovor s Maciejom Oleksowiczom, CEO Inter Cars SA

|

Ako sme sa vysporiadali s rokom 2022 a aké plány má skupina Inter Cars v novom roku 2023? Zistite vo veľkom rozhovore s prezidentom Inter Cars SA, Maciejom Oleksowiczom od redakcie portálu motofocus

Končí ďalší rok plný nečakaných výziev. Ako sa s nimi vysporiadala spoločnosť Inter Cars ako jeden z najväčších distribútorov automobilových dielov v Európea aké sú jej plány do budúcnosti? Redakcia portálu motofocus hovorila s Maciejom Oleksowiczom, predsedom predstavenstva spoločnosti Inter Cars SA, ktorý zároveň zastáva funkciu riaditeľa pre stratégiu Inter Cars Group.

Ako sa vaša spoločnosť vysporiadala s dôsledkami pandémie a vojnou na Ukrajine – najmä pokiaľ ide o problémy so zásobovaním?

Maciej Oleksowicz: Problémy s dostupnosťou sa samozrejme dotkli aj spoločnosti Inter Cars a celého nášho odvetvia. V niektorých oblastiach tieto problémy pretrvávajú dodnes. V spoločnosti Inter Cars sme sa pomerne skoro rozhodli pre tvorbu vysokých skladových zásob. Kľúčové pre efektívnu reakciu na problémy bolo to, s čím je naša spoločnosť spájaná už niekoľko rokov – multibrandová stratégia a partnerstvo s prémiovými dodávateľmi. V spoločnosti Inter Cars sa riadime myšlienkou širokej a veľkej dostupnosti tovaru, aby sme vyhoveli každej požiadavke autoservisu. V mnohých produktových skupinách máme k dispozícii niekoľko výrobkov pre rovnaké vozidlo s podobnou kvalitou, ale od rôznych dodávateľov. Pokiaľ jeden dodávateľ nemá tovar pre určitý model, ostatní dodávatelia ho bez problémov nahradia. Servis môže vykonať opravu, ale nemusí nutne použiť diely od preferovaného výrobcu. Okrem toho majú prémioví dodávatelia všeobecne lepšiu skladovú dostupnosť ako ázijskí výrobcovia, ktoré používajú mnohí distribútori vo svojich privátnych značkách. Chcel by som zdôrazniť, že hoci sme počas pandémie skutočne mali v spoločnosti Inter Cars dostupnosť tovaru, ktorá bola o dosť nižšia ako naše štandardy, stále bola výrazne lepšia ako u väčšiny našich konkurentov.

Spoločnosť Inter Cars SA pôsobí v krajinách strednej a východnej Európy, kde sa realizovali významné investície – vznikli distribučné centrá s rozsiahlou logistikou. Ako tieto investície menia existujúce obchodné aktivity spoločnosti?

Aktivity spoločnosti Inter Cars mimo Poľska už generujú viac ako 50 % obratu. V každej krajine, kde pôsobíme, je naším cieľom vybudovať stabilné predajné a logistické štruktúry, aby sme nezávislým autoservisom mohli poskytovať služby na najvyššej úrovni. Dnešné nezávislé autoopravárenstvo potrebuje efektívnu a rýchlu logistiku a maximálne možnú dostupnosť tovaru. Veľký význam má aj školenie, prístup k technickým znalostiam, softvéru a vhodnému náradiu. Iba vďaka budovaniu stabilných štruktúr môžeme byť blízko zákazníkovi a rýchlo reagovať na jeho potreby. To je naša filozofia. Často si to vyžaduje veľa investícií a času, ale v konečnom dôsledku nám tento prístup zaručí veľmi stabilnú pozíciu na mnoho rokov.

sklad-inter-cars-polsko

Najdôležitejším článkom v reťazci dodávok dielov koncovým zákazníkom je autoservis. Čo teda priemerný servis očakáva od distribútorov? Alebo je nejaký zvláštny rozdiel v spôsobe, akým pristupujú k podnikaniu na rôznych trhoch?

Podobné potreby majú nezávislé autoservisy v celej Európe. Vzhľadom na rôznorodý vozový park sa môže líšiť požadovaný sortiment, ale celkové potreby sú veľmi podobné. Prvou prioritou je vždy dostupnosť dielov a ich efektívne a včasné dodanie. Dôležitá je tiež predvídateľnosť a dôvera. Pokiaľ sa dohodneme, že diel bude dodaný v určitú dobu, musí byť dodaný. Ďalej je to trhová cena a všetky pridané hodnoty, ako je prístup k prvotriednemu katalógu dielov, technické poradenstvo, školenia a rôzne marketingové aktivity a propagačné akcie.

Ako by sa mali autoservisy pripraviť na nadchádzajúce zmeny, ako je rastúca závislosť na prístupe k technickým údajom, rozvoj elektromobility alebo stále bežnejšie systémy ADAS v automobiloch?

To je veľká výzva pre celý trh, a preto spolupracujeme s organizáciami, ako je SDCM, SISA, CLEPA alebo FIGIEFA, na presadzovaní legislatívy, ktorá zaručí prístup ku všetkým údajom potrebným pre diagnostiku a opravu vozidla. Na strane servisu je odolnosť voči zmenám zaistená vzdelávaním, investíciami do ľudí a vybavenia nevyhnutného pre servis moderných vozidiel. Dodávatelia, s ktorými spolupracujeme, ponúkajú potrebné dielenské vybavenie na kalibráciu a diagnostiku systému ADAS pre väčšinu automobilov. Opakovane som sa stretol s názorom, že nezávislé autoservisy sú na kalibráciu systému ADAS lepšie pripravené ako autorizované servisy, kde sa príslušné zariadenie často prenajíma a na servis sa čaká niekoľko dní.

Ako veľmi sa vašej spoločnosti dotkla vojna na Ukrajine? Sklad spoločnosti Inter Cars v Kyjeve bol zničený aj so zásobami. Ako ste na túto správu reagovali?

Vojna, ktorá stále pokračuje, je predovšetkým tragédiou pre ľudí a predstavuje humanitárnu krízu. Oproti utrpeniu občanov, o ktorom vieme, sú obchodné problémy iba maličkosťou. V spoločnosti Inter Cars sme sa rozhodli oddeliť tieto dve záležitosti. O pomoc postihnutým sa stará Nadácia Inter Cars, ktorá zapája dobrovoľníkov z radov zamestnancov našej spoločnosti, zatiaľ čo manažéri sú zodpovední za udržanie chodu podniku.

Na začiatku vojny sa dostavil všeobecný pocit bezmocnosti. Bolo to pravdepodobne prvýkrát, keď som sa v biznise takto cítil. Väčšinu rozhodovacích právomocí sme prenechali miestnemu tímu, pretože práve oni na mieste najlepšie vedeli, aké sú možnosti, obmedzenia a potreby. Zničenie skladu je samozrejme značnou finančnou stratou, ale aj prekážkou pre logistiku, ktorá dnes funguje provizórnym, takpovediac „partizánskym“ spôsobom. Naše tri najväčšie pobočky boli dočasne upravené na príjem dodávok od dodávateľov a na skladovanie väčšieho množstva tovaru.

So stratou sme sa už vyrovnali a s optimizmom hľadíme do budúcnosti. Vieme, že celá Ukrajina bude v blízkej budúcnosti potrebovať efektívnych distribútorov dielov a silné autoservisy. Vďaka nim bude zaistený chod všetkej logistiky, služieb a celej spoločnosti. Chceme sa podieľať na obnove tejto krajiny po skončení vojny a víťazstve Ukrajiny.

inter-cars-zbierka-pre-ukrajinu

Spoločnosť Inter Cars má mnoho iniciatív zameraných na automechanikov. Aké máte plány na rast v tejto oblasti?

Sám mám rád inovácie a v nadchádzajúcom roku bude veľa úsilia a rozhovorov venovaných práve inováciám a digitalizácii. Od drobných užitočných funkcií, ako je možnosť prečítať VIN vozidla pomocou fotoaparátu telefónu (odkiaľkoľvek), čo uľahčí vyhľadávanie správnych dielov v našom novom Inter Cars e-Catalógu, až po vývoj online vyhľadávača automobilových služieb a servisov. Spolupracujeme s autoservismi a ponúkame im všetko potrebné na jednom mieste. Na tento účel sme spustili platformu Inter Cars Marketplace, ktorá nepriamo rozvíja naše portfólio – spája automechanikov a všetky spoločnosti a podniky, ktoré majú záujem s nimi spolupracovať.

Chceme sa neustále posúvať vpred a zlepšovať kvalitu služieb. To potvrdzuje aj ocenenie Innowatory 2022 za už spomínaný Inter Cars e-Catalog. Chceme sa rozvíjať spolu s automobilovým priemyslom a poskytnúť priestor pre rast aj automechanikom. Bez inovatívnych a moderných nástrojov to nebude možné.

Aké ďalšie novoročné plány má Inter Cars?

Rád by som tiež zdôraznil, že čoskoro vylepšíme možnosti kontaktu so spoločnosťou Inter Cars – zavádzame nový systém Contact Center a rad organizačných zmien. Chceme, aby nás každý mohol kontaktovať bez čakania prostredníctvom rôznych spôsobov komunikácie (telefón, chat, video atď.).

Na dosiahnutie synergie s autoservisom je nutné počúvať jeho potreby a poznať jeho aktuálne očakávania. So servismi sme si blízki už niekoľko rokov a tento vzťah budeme naďalej udržiavať. Ďalšie riešenia, ktoré ponúkneme našim zákazníkom, budú odpoveďou a podporou pre nich podľa našich súčasných hlavných zásad, ktoré naša organizácia dodržiava: Spoločne vytvárame, podporujeme a dodávame.

Zdroj: motofocus.sk