Autoopravár Junior 2011

Autoopravár Junior 2011

Inter Cars je partnerom súťaže Autoopravár Junior 2011 Castrol a medzinárodnej súťaže Česko - Slovenský Autoopravář Junior 2011

Aj vďake tejto podpore sme úspešne ukončili 12. ročník súťaže Autoopravár Junior 2011 Castrol a 1. ročník jej Česko - Slovenskej podoby. Naši žiaci dosiahli na medzinárodnom poli vynikajúce výsledky s nasledovným umiestnením:

- automechanik: Daniel Orieščík a Marek Pekár zo SOŠ Sv. Jozefa Robotníka Žilina, 1. a 2. miesto

- autolakovník: Michal Kohút zo SOŠ automobilová Bratislava a Tomáš Královič SOŠ Topoľčany, 2. a 3. miesto

- autokarosár: Pavol Both, SOŠ Senec, 3. miesto

Tomuto úspechu predchádzali desiatky prípravných realizačných hodín či už na jednotlivých kolách, alebo vo finálovej súťaži Slovenska a nakoniec i Čiech a Slovenska.

Do tohto projektu sa zapojilo celkovo 236 študentov zo 42 škôl na Slovensku a v Čechách 3762 žiakov zo 150 škôl, desiatky učiteľov, odborných konzultantov, tvorcov odborných testov, komisárov, marketingových pracovníkov, ako aj 36 dobrovoľníkov, ktorým samozrejme aj touto cestou ďakujeme.

Pevne veríme, že budúci rok sa stretneme na 2. ročníku súťaže Česko - slovenský Autoopravár Junior 2012 na Slovensku, kedy sa budeme snažiť obhájiť kvalitnú úroveň prvého ročníka a jeho výsledky. Latka bola postavená vysoko!

 

 

 

Inter Cars NEWS