Bloková výnimka

Bloková výnimka

|

Stále viac motoristov i firiem rieši otázku, kde a s akou finančnou úsporou si nechajú vykonávať bežnú údržbu a servis svojho vozidla, alebo firemné vozidlovej flotily. Vďaka platnosti tzv. Blokové výnimky, Nariadenie komisie (EÚ) č.461/2010, je na výber oveľa viac možností a značkové autoservisy nie sú jedinou alternatívou. Platnosť záruky totiž nesmie byť podmienená opravou v značkovom servise! Vďaka tomu nie je servisovanie automobilov v záruke u nezávislých autoservisov ničím neobvyklým.

Základné pravidlá a výhody, ktoré Bloková výnimka prináša:

Výhody pre motoristu:

  • Majiteľ vozidla opravou v nezávislom (neznačkovom) servise nepríde o záruku a môže výrazne ušetriť. Podmienkou je použitie náhradných dielov v originálnej prvovýrobnej kvalite, alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov, vykonávanie všetkých servisných úkonov predpísaných výrobcom vozidla podľa stanovených servisných intervalov a riadne vedený záznam v servisnej knižke
  • Značkový servis nesmie odmietnuť uznanie reklamácie z dôvodu údržby vozidla v nezávislom (neznačkovom) servise. 
  • Platnosť zákonnej (ani predĺženej) záručnej lehoty na vozidlo nesmie byť podmienená povinnosťou majiteľa vykonávať všetky opravy v sieti autorizovaných (značkových) autoservisov. 
  • Ak by chcel značkový servis platnosť záruky spochybniť, musí dokázať nekvalitné vykonávanie údržby a použitia dielov neoriginálne kvality = dôkazné bremeno je na jeho strane

Výhody pre autoservis:

  • servis, údržba a oprava nových automobilov v záručnej dobe, nutnosťou je dodržať postupy a rozsah práce predpísaných výrobcom automobilu
  • právo na prístup k technickým informáciám aj pre nové vozidlá, prístup k originálnym náhradným dielom, servisnému vybaveniu a školenia na rovnakej úrovni, ako u značkového servisu
  • možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov

Viac sa o skupinovej výnimke dozviete TU: