Prevádzková činnosť obnovená!

Prevádzková činnosť obnovená!

|

Vážení zákazníci, zamestnanci, partneri a dodávatelia,

Po 4 dňoch od zlyhania počítačových systémov sa nám podarilo obnoviť prevádzkovú činnosť.

Vo všetkých 16 krajinách spoločnosti Inter Cars Capital Group sa rozbehol predaj na pobočkách aj prostredníctvom internetových katalógov. Sme mimoriadne hrdí na celý tím Inter Cars a na našich partnerov, ktorí predstavili obrovskú angažovanosť a úsilie vo všetkých našich krajinách a vo všetkých oblastiach našej prevádzky. S takýmto tímom sa dajú robiť zázraky! Zároveň to, čo sa stalo, nás veľa naučilo a vyvinieme maximálne úsilie, aby táto situácia v budúcnosti už nikdy nenastala.

 
Ďakujeme vám všetkým!
 
Predstavenstvo spoločnosti Inter Cars SA