Konferencia predstavenstva spoločnosti!

Konferencia predstavenstva spoločnosti!

|

Udržať si vedúcu pozíciu na trhu, rozširovať svoje pôsobenie na zahraničné trhy, vstup na nové trhy a rozvoj existujúcich trhov. To sú aspekty, ktoré prediskutovalo predstavenstvo spoločnosti INTER CARS počas tlačovej konferencie, ktorá otvorila 16. Veľtrh náhradných dielov, náradia a vybavenia servisov.

Prečítajte si viac...

Jednotka v odvetví mieri ešte vyššie! Konferencia predstavenstva spoločnosti Inter Cars SA, Varšava, PGE NATIONAL, 22.09.2017.

Udržať si vedúcu pozíciu na trhu, rozširovať svoje pôsobenie na zahraničné trhy, vstup na nové trhy a rozvoj existujúcich trhov. To sú aspekty, ktoré prediskutovalo predstavenstvo spoločnosti Inter Cars počas tlačovej konferencie, ktorá otvorila 16. Veľtrh náhradných dielov, náradia a vybavenia servisov. 

Už tradične sa veľtrh spoločnosti Inter Cars S.A. začal tlačovou konferenciou, ktorá sa tento rok konala formou skupinovej diskusie.  Vďake tejto forme mali možnosť všetky zúčastnené strany – zástupcovia spoločnosti Inter Cars, vystavovatelia a médiá – prediskutovať nielen aktuálne dianie v spoločnosti, ale aj výhľad na dianie v odvetví a aktuálne trendy na nastávajúce roky. 

Moderátorom diskusie bol Radosław Grześkowiak, predseda marketingových služieb a riaditeľ pre marketing spoločnosti Inter Cars.  Na otázky verejnosti odpovedali: Maciej Oleksowicz - Predseda Predstavenstva spoločnosti Inter Cars, Krzysztof Oleksowicz - Zakladateľ a Člen Predstavenstva, Podpredsedovia Predstavenstva Robert Kierzek a Krzysztof Soszyński, Členovia Predstavenstva Wojciech Twaróg a Tomas Kastil a Wojciech Aleksandrowicz - Predseda Predstavenstva ILS.

Veľtrh náhradných dielov, náradia a vybavenia servisov sa koná pravidelne od roku 2002. Prvý ročník veľtrhu sa konal pod názvom Inter Cars Motor Show v logistickom stredisku spoločnosti Inter Cars v meste Cząstków Mazowiecki pri Varšave.  Počas rokov sa niekoľko krát menilo miesto konania podujatia, ako aj jeho forma, počnúc malým trhom organizovaným v priestoroch skladu spoločnosti až po veľkolepú šou, ktorá úplne zaplnila priestory PGE National - jedného z najmodernejších multifunkčných objektov v Európe a na svete.

„Viac než 20 rokov sme členmi ATR. Práve tu som sa od nemeckých kolegov dozvedel, že organizujú firemný trh – Hausmesse. Pochopil som, že na takýto trh si pozvete zákazníkov a dodávateľov. Vďaka tomu majú dodávatelia možnosť stretnúť sa na takomto trhu s ich priamymi zákazníkmi.  Náš prvý výstavný trh sa konal v priestoroch skladu a bol skutočne firemným - domácim trhom. Dodávatelia si rozložili svoje stánky o rozmeroch 3x4 metre so štyrmi stoličkami, nič viac. Dnes vidíme, ako sa to všetko zmenilo. Niektorí dodávatelia majú stánky s rozlohou niekoľko sto metrov štvorcových vybavené pôsobivými konštrukciami a inovatívnymi riešeniami.  Rozdiel v porovnaní s Nemeckom spočíva v tom, že u nás ponúkame našim zákazníkom aj špeciálne športové atrakcie.  Našou dlhoročnou vášňou je motorizácia, takže počas nášho veľtrhu sme zákazníkom poskytli pridanú hodnotu v podobe rozsiahleho umeleckého programu a veľkej dávky pozitívnych adrenalínových zážitkov z oblasti motorizmu.  Táto šou je veľkolepá a nadväzuje na ňu večerná hostina“, povedal Krzysztof Oleksowicz, Zakladateľ a Člen Predstavenstva spoločnosti Inter Cars.

Lodné odvetvie

Konferencia začala informáciou o segmentoch, v ktorých už je spoločnosť Inter Cars činná.  Každá jedná z oblastí bola, prípadne je, rozvíjaná samostatne. 

Dnes je naša skupina rozdelená do desiatich segmentov, v ktorých pôsobíme. Presadzujeme stratégiu byť v každom jednom segmente na všetkých trhoch jednotkou. Rozhodla o tom významná rozmanitosť jednotlivých trhových segmentov, ktoré si vyžadujú rôznu stratégiu cien a marketingu. Rozhodli sme sa vstúpiť aj na lodný trh.  V Poľsku je tento trh síce pomerne obmedzený, no v krajinách ako je Chorvátsko, Taliansko, či Grécki je tento segment veľmi zaujímavý, povedal Maciej Oleksowicz. 

Napriek tomu, že trh s náhradnými dielmi a výrobkami pre lode, jachty, plachetnice a motorové člny v Poľsku nie je až tak rozvinutý, verí Predstavenstvo spoločnosti, že vstup na trhy južnej Európy prinesie nespočetne výhod.

Veľké nádeje spoločnosť vkladá aj do trhu s náhradnými dielmi pre poľnohospodárske stroje.  Spoločnosť má v pláne získať silné postavenie na poľnohospodárskom trhu v Poľsku a následne získané know-how preniesť aj do iných krajín.

Takáto diverzifikácia činností vyžaduje od predstavenstva prenesenie určitých zodpovedností na kompetentných a spoľahlivých zamestnancov.  Preto každé jedno oddelenie vedie skúsený vedúci segmentu, ktorý je zodpovedný za rozvoj portfólia jeho oddelenia. 

 “Často krát ich voláme Podpredstavenstvo. Vedúci segmentov majú voľnosť rozhodovať a majú našu dôveru. Vďaka takejto spolupráci zaznamenáva spoločnosť Inter Cars z roka na rok rast.“ Týmito slovami pán Maciej Oleksowicz predstavil na konferencii jednotlivých vedúcich segmentov.

Zachovať si vedúce postavenie v krajine a rozvíjať súvisiace trhy

Spoločnosť Inter Cars momentálne pôsobí v 482 pobočkách, pričom 234 z nich sa nachádza v Poľsku a 248 v zahraničí. Spoločnosť plánuje otvoriť nové pobočky v Poľsku. Má v pláne pokračovať v politike dodávok potrebných výrobkov servisom v čo najkratšom čase, vďaka čomu sú výrobky vždy čo najbližšie zákazníkovi. 

Je síce pravdou, že ďalší rast v Poľsku bude náročný, ale keď sa pozrieme na dovoz jazdených áut, ostávame pokojní. V Poľsku plánujeme otvoriť ďalšie pobočky, pričom chceme mať zastúpenie vo všetkých mestách s viac než 20 000 obyvateľmi“, povedal Wojciech Twaróg.

S ohľadom na zahraničné trhy pôsobí spoločnosť Inter Cars aktuálne v Lotyšsku, Litve, na Ukrajine, v Maďarsku, na Slovensku, v Taliansku, Estónsku, Moldavsku, Slovinsku, Rumunsku, Chorvátsku, Bulharsku a Čechách.  Prvé pobočky sa objavili takisto v Bosne a Hercegovine a v Grécku a plánujeme pobočky aj v iných štátoch. 

“Máme nápady aj pre ďalšie štáty, ale o nich budeme bližšie informovať až po vytvorení obchodných plánov a zriadení dcérskych spoločností. Aj bez otvorenia nových trhov máme dostatok priestoru na rozvoj v ostatných segmentoch.“

Dôležitá generačná obmena

Veľkú výzvu pre spoločnosť, ako aj celý automobilový priemysel, predstavuje prebiehajúca generačná obmena.  Vyškolenie novej generácie mechanikov, ktorí dokážu prevziať existujúce servisy a naďalej ich riadne viesť je jednou z hlavných úloh, ktoré musíme zabezpečiť. Spoločnosť Inter Cars má záujem riešiť problém s nájdením kvalifikovaných zamestnancov prostredníctvom programu „Mladá pracovná sila“, vďaka ktorému spoločnosť spája najvýznamnejších dodávateľov so strednými školami a zabezpečuje tak vyškolenie budúcich mechanikov.

Snažíme sa podporovať a zapĺňať medzery v strednom odbornom školstve. Vytvorili sme a vyvíjame náš program Mladej pracovnej sily, pričom k dnešnému dňu sa do neho zapojilo 20 škôl. V školskom roku 2016/2017 sme na  týchto školách zabezpečili 150 školení. Chceme propagovať prácu mechanika medzi mladými ľuďmi“, Povedal Robert Kierzek.

Za zmienku stojí, že spoločnosť sa podieľa nielen na príprave mladých ľudí na prácu automechanika, ale aj na rozvoji kompetencií skúsených mechanikov, pre ktorých neustále ponúkame širokú ponuku školení.

Sľubná budúcnosť

Okrem vyššie uvedených záležitostí vznikla v rámci diskusie na konferencii aj otázka rozvoja iných segmentov v Poľsku, vrátane segmentu karosárskych dielov.  Pre potreby tohto odvetvia bol upravený sklad v meste Czosnów, ktorý po otvorení Európskeho logistického a vývojového strediska ILS v meste Zakroczym má viac možností spracovať práve karosárske diely.

Sklad v meste Zakroczym je plne funkčný a všetky stavebné práce boli v podstate dokončené. Celá akcia otvorenia logistického strediska bola jednou z najväčších v histórii našej spoločnosti a dnes už si môžeme povedať, že logistika nebude v blízkej budúcnosti pre spoločnosť Inter Cars predstavovať prekážku v ďalšom rozvoji“, povedal Wojciech Aleksandrowicz - Predseda Predstavenstva spoločnosti ILS. jednej z dcérskych spoločností skupiny Inter Cars.

Predaj cez internet predstavuje ďalšie možnosti rozvoja pre spoločnosť. Významnú úlohu bude zohrávať ďalší rozvoj a rozšírenie programu Motointegrator, ktorý umožní jednotlivým zákazníkom nájsť vhodný servis a dojednať si termín.  Takisto plánujeme cez internet predávať aj určitú ponuku našich výrobkov, akými sú príslušenstvo pre osobné autá a motocykle.

Všetky tieto prvky sľubujú spoločnosti Inter Cars Group svetlú budúcnosť. Do roku 2020 plánuje spoločnosť zvýšiť svoj ročný obrat na sumu 10 mld. PLN zo sumy 6 mld. PLN v roku 2016.

Sme jedným z kľúčových hráčov na trhu. 7 najväčších spoločností na Európskom trhu má iba 12% podiel na trhu. To nám jednoznačne ukazuje, že je stále dosť priestoru na rozvoj. Dnes nie je dôležitá veľkosť spoločnosti, ale jej efektivita“, povedal Podpredseda Predstavenstva spoločnosti Inter Cars Krzysztof Soszyński.