Boj proti pandémii koronavírusu: Bosch vyvíja rýchly test na COVID-19

Boj proti pandémii koronavírusu: Bosch vyvíja rýchly test na COVID-19

|

Rýchly test, ktorý bol vyvinutý v priebehu šiestich týždňov, dokáže odhaliť koronavírusovú infekciu SARS-CoV-2 u pacientov za menej ako dve a pol hodiny. Test na COVID-19 môže pomôcť zdravotníckym zariadeniam rýchlo diagnostikovať a zohrávať úlohu pri obmedzovaní pandémie koronavírusu.

Bosch Vivalytic Analyser

Rýchly molekulárny diagnostický test prebieha na zariadení Vivalytic Analyser od spoločnosti Bosch Healthcare Solutions. Analyzátor Bosch Vivalytic môže vykonať až desať testov v priebehu 24 hodín. To znamená, že vyhodnotenie až 1 000 testov denne vyžaduje iba 100 zariadení. 

Rýchly test Bosch je jedným z prvých plne automatizovaných molekulárno-diagnostických testov na svete, ktoré môžu priamo používať všetky lekárske zariadenia. Navyše umožňuje súčasne otestovať jednu vzorku nielen na COVID-19, ale aj na deväť ďalších respiračných chorôb vrátane chrípky A a B. Test od spoločnosti Bosch dokáže odhaliť koronavírusovú infekciu SARS-CoV-2 u pacientov za menej ako dve a pol hodiny - merané od času odobratia vzorky do času, keď dôjde k výsledku. Ďalšou výhodou rýchleho testu je, že sa môže vykonať priamo v mieste starostlivosti. To vylučuje potrebu prepravy vzoriek, čo zaberá drahocenný čas. Znamená to tiež, že pacienti rýchlo získajú istotu o svojom zdravotnom stave a zároveň umožňuje okamžitú identifikáciu a izoláciu infikovaných osôb. Pri testoch, ktoré sa v súčasnosti používajú, musia pacienti zvyčajne čakať na výsledok jeden až dva dni. 

Rýchly test Bosch COVID-19 je výsledkom spolupráce medzi dcérskou spoločnosťou Bosch Healthcare Solutions a severoírskou spoločnosťou v oblasti lekárskych technológií Randox Laboratories Ltd. Spoločnosť v súčasnosti skúma, ako môže pomôcť lekárom a ošetrovateľským pracovníkom v zdravotníckych zariadeniach, ako je napríklad nemocnica Roberta Boscha, čo najskôr otestovať, aby boli schopní pracovať tak dlho, ako je to možné - bez rizika infikovania iných. Pri rôznych laboratórnych testoch so SARS-CoV-2 priniesol test Bosch výsledky s presnosťou viac ako 95 percent. Rýchly test spĺňa normy kvality Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Novovyvinutý test bude k dispozícii v Nemecku od apríla, pričom budú nasledovať ďalšie trhy v Európe a inde.