3.2 - Technika a praktické použitie systému monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS / DDS)

Dĺžka trvania: 1 deň
Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS / DDS.
Rozlíšenie jednotlivých monitorovacích systémov TPMS / DDS.
Zmeny pracovných procesov servisu s príchodom TPMS.
Povinné servisné úkony spojené so servisom TPMS.
Prehĺbenie vedomostí základov techniky diagnostiky.
Diagnostika VDO pre TPMS - TPMS Pro / Pre Print a Go.
Praktické ukážky testovanie TPMS senzorov pomocou diagnostiky.

Požiadavky: Ukončené štúdium v odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore
Cieľová skupina: Majitelia a zamestnanci autoservisov, pneuservisov, predajcovia pneumatík

Tréningový cieľ:

• Pochopenie legislatívy
• Argumenty pre TPMS / DDS
• Porozumenie techniky a jednotlivých komponentov
• Pohľad do budúcnosti
• Správne používanie diagnostických prístrojov

Obsah školenia: • Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS / DDS
• Rozlíšenie jednotlivých monitorovacích systémov TPMS / DDS
• Zmeny pracovných procesov servisu s príchodom TPMS
• Povinné servisné úkony spojené so servisom TPMS
• Prehĺbenie vedomostí základov techniky diagnostiky
• Diagnostika VDO pre TPMS - TPMS Pro / Pre Print a Go
• Praktické ukážky testovanie TPMS senzorov pomocou diagnostiky