3.6 - Komfortná diagnostika a dátová zbernica BUS

Dĺžka trvania: 1 deň
• Vysvetlenie štruktúrované diagnostiky
• Elektrická diagnostika na modeloch a vozidlách
• Správna interpretácia a porozumenie nameraných hodnôt
• Interpretácia chybových kódu a odstránenie ich príčin
• Manipulácia s modernými diagnostickými prístrojmi
• Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov

Požiadavky: Ukončené štúdium v odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore

Cieľová skupina: Majitelia a zamestnanci ATE BrzdovýchCenter, mechanici v značkových aj
neznačkových servisoch

Tréningový cieľ:

• Zoznámenie s dátovými zbernicovými systémami
• Diagnostika dátových systémov
• Diagnostika komfortnej elektroniky
• Vzájomné vzťahy BUS systémov
• Získanie praktických skúsenosti s dátovou zbernicou

Obsah školenia:

• Vysvetlenie štruktúrované diagnostiky
• Elektrická diagnostika na modeloch a vozidlách
• Správna interpretácia a porozumenie nameraných hodnôt
• Interpretácia chybových kódu a odstránenie ich príčin
• Manipulácia s modernými diagnostickými prístrojmi
• Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov