3.8 - Technika preplňovania turbodúchadlom

Dĺžka trvania: 1 deň
Vysvetlenie uplatnenia turbodúchadiel.
Popis a funkcie jednotlivých súčastí turbodúchadiel.
Ovládanie a regulácia tlaku v saní.
Správna montáž a kontrola systému preplňovania.
Interpretácia závad a porúch u turbodúchadiel.
Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov.

Požiadavky: Ukončené štúdium v odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore

Cieľová skupina: Majitelia a zamestnanci ATE BrzdovýchCenter, mechanici v značkových aj
neznačkových servisoch

Tréningový cieľ:

• Využitie preplňovania motora
• Komponenty turbodúchadla
• Regulačný princípy
• Ďalšia konštrukcia preplňovania
• Diagnostika porúch turbodúchadiel

Obsah školenia:

• Vysvetlenie uplatnenie turbodúchadiel
• Popis a funkcie jednotlivých súčastí turbodúchadiel
• Ovládanie a regulácia tlaku v saní
• Správna montáž a kontrola systému preplňovania
• Interpretácia závad a porúch u turbodúchadiel
• Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov