Klimatizácie

Dĺžka trvania: 1 deň
Princíp činnosti systému klimatizácie. Konštrukcie a funkcie komponentov systému.

Princíp činnosti systému klimatizácie. Konštrukcie a funkcie komponentov systému. Vlastnosti chladiaceho média a jeho vplyv na životné prostredie. Legislatívnymi a bezpečnostnými požiadavkami pre zaobchádzanie s chladiacim médiom pri práci na vozidlových klimatizáciách (Nariadenie (ES) č. 842/2006 a smernice 2006/40 / ES). Funkcie a komponenty klimatizačných systémov s elektronickou reguláciou. Nadväznosť na ďalšie systémy vozidiel. Diagnostika a opravy systémov s elektronickou reguláciou pomocou diagnostického testera KTS 200/340 / 5xx / 6xx. Opis a funkcie zariadenia pre servis klimatizácií / pre spätné získavanie chladiaceho média. Obsluha zariadení pre servis klimatizácií, pripojenie k systému vozidla, zaobchádzanie s tlakovou fľašou pre chladiace médium. Pravidelná údržba systému klimatizácie (výmena náplne, výplach, vysušenie, čistenie). Diagnostické možnosti (posúdenie tlakov, teplôt a kontrola elektrických a elektronických komponentov).
Rozsah školenia zahŕňa aj minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti stanovené nariadením Komisie (ES) č. 307/2008. Školenie spĺňajúce tieto požiadavky musí po 4.7.2010 absolvovať každý pracovník, ktorý sa zaoberá servisom klimatizačných zariadení motorových vozidiel.
Učasník získa po úspešnom absolvovaní testu Osvedčenia podľa nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008.