Osciloskop + FSA

Dĺžka trvania: 3 dni
Meranie elektrických veličín a signálov. Popis princípu činnosti osciloskopu. Porovnanie analógového a digitálneho osciloskopu.

Vysvetlenie ovládacích a nastavovacích funkcií osciloskopu. Zásady správneho pripájanie k meraným objektom z hľadiska bezpečnosti obsluhy a ochrany prístroja. Praktické meranie základných signálov na vozidle. Príklady meraných signálov a diskusie o tom, čo z nich možno vyčítať pre diagnostiku porúch. Praktické merania na vozidlách. Diskusia o nameraných výsledkoch. Využitie informačného systému ESI2.0 pri pripájaní k vozidlu a vyhodnotenie nameraných signálov. Archivácia nameraných signálov. Kurz vznikol zlúčením Osciloskop I. a II.