Ekonomické riadenie autoservisu

Dĺžka trvania: 1 deň
Základné pojmy na zisťovanie výkonnosti a efektivity servisu.
Čas ako kapitál vášho servisu.
Hlavné ukazovatele výkonu a efektivity dielne.
Kalkulácia hodinové zúčtovacie sadzby servisu.
Náklady na zásoby.
Hlavné ukazovatele riadenia zásob.
Ako predchádzať vzniku mŕtvych a spiacich zásob.
Riadenie zásob a analýza ABC.

obsah školenia
• Základné pojmy na zisťovanie výkonnosti a efektivity servisu
Tržby, náklady, hrubá marža, prevádzkový hospodársky výsledok
Ziskovosť predaja práce (dielne)
Ziskovosť predaja náhradných dielov
Efektívne riadenie DÍLNY
• Čas ako kapitál vášho servisu
Definícia pracovných hodín na dielni
Koľko vás stojí neproduktívne časy a prestoje?
Interné zákazky a ich vyúčtovanie
• Hlavné ukazovatele výkonu a efektivity dielne
Výkonové ukazovatele (tržby z predaja práce a náhradných dielov na zákazku, výkony mechanikov)
Ukazovatele efektivity pracovníkov a dielne
Ukazovatele trhovej výkonnosti dielne
• Kalkulácia hodinové zúčtovacie sadzby servisu
Ako postupovať pri prepočte novej hodinovej zúčtovacej sadzby servisu
Vplyv novej hodinovej sadzby na rentabilitu dielne a servisu
Individuálna práca s kalkulátorom hodinovej zúčtovacej sadzby
MANAGEMENT ZÁSOB NÁHRADNÝCH DIELOV
• Náklady na zásoby
• Hlavné ukazovatele riadenia zásob
Rýchlosť obratu a doba obratu, disponibilita zásoby
• Ako predchádzať vzniku mŕtvych a spiacich zásob
• Riadenie zásob a analýza ABC