2.1 - Údržba a opravy moderných brzdových systémov

Dĺžka trvania: 2 dni
Právne predpisy pre údržbu a opravy brzdových systémov.
Konštrukcia a údržba brzdových systémov.
Odborné opravy brzdových systémov.
Odvzdušňovanie hydraulických brzdových systémov + ABS.
Testovanie brzdových systémov.
Praktické používanie špeciálnych prípravkov a náradia.

Požiadavky: Ukončené štúdium v odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore, úspešnom prihlásení v portáli "morecontinental.com"


Cieľová skupina: Mechanici v značkových aj neznačkových servisoch s minimálne s 3ročnou
odbornou praxou

Tréningový cieľ:

• Pochopenie konštrukcie a funkcie brzdových systémov
• Predpisy pre opravu a údržbu brzdových systémov
• Kontrola a skúška brzdovej sústavy
• Správne a bezpečné používanie ATE náradia a servisných prístrojov
Obsah školenia: • Právne predpisy pre údržbu a opravy brzdových systémov
• Konštrukcia a údržba brzdových systémov
• Odborné opravy brzdových systémov
• Odvzdušňovanie hydraulických brzdových systémov + ABS
• Testovanie brzdových systémov
• Praktické používanie špeciálnych prípravkov a náradia