ŠKOLENIE PRE POUŽÍVATEĽOV MULTIZNAČNOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH SYSTÉMOV

Dĺžka trvania: 1 deň
Rozsah a možnosti použitia multiznačkových diagnostík pri nákladných vozidiel /
autobusov / prípojné techniky

➢ Popis štruktúry diagnostického programu
➢ zisťovania a analýzy závad
➢ Ďalšie funkcie - nastavené servisných intervalov, kalibrácia, zmeny parametrov,
konfigurácie systémov
➢ Meranie hodnôt a ich vyhodnotenie
➢ Využitie ďalších informáciu - schémy, technické informácie, servisné informácie
➢ Podľa požiadaviek:
o CAN - controller area network
o Diagnostické / komunikačné protokoly
o princípy merania elektrických hodnôt