Emisné systémy

Dĺžka trvania:
Emisné školenie, vhodné pre emisné techniky a tých, čo vozidlá na meranie
emisií pripravujú. Čo všetko pri benzínových i dieselových vozidiel kontrolovať pred meraním
emisií a aké náhradné diely a poruchy, majú na tvorbu konkrétnych negatívnych plynov vplyv?
Udržujte vozidlá vašich zákazníkov v dobrom stave, chránite tým zdravie nás všetkých a tiež aj
peňaženku majiteľa opravovaného vozidla. Príďte na toto školenie a staňte sa odborníkom
na emisné systémy.