DPF, G(O)PF, SCR

Dĺžka trvania: 1 deň
Školenie je zamerané ako na celkovú funkciu filtrov častíc a katalyzátorov,
tak aj ich možné problémy a spôsob diagnostiky všetkých komponentov, ktoré majú na
správnu funkciu spaľovanie sadzí vo vozidlách vplyv (POZOR: Novo aj pri benzínových vozidiel).

Objasníme vám na školení špecifické zvyklosti jednotlivých značiek, objasníme spôsoby
čistenie a ich možné následky, spôsob odstraňovania príčin častých zanášanie DPF či príliš
častých priebehov regeneráciou za jazdy. Novo Vás zoznámenie aj s filtrami častíc benzínových
motorov (OPF), vrátane vysvetlenia rozdielov od tých dieselových. Účastníci kurzu si osvoja
metódy, ako rozlíšiť zanesenie popolčekom od zanesenia sadzami, ako sa dostať späť do možnosti
spustiť regeneračný proces vypálenie filtra častíc aj vo chvíli, keď je prekročená hranica
zanesenie pre servisné regeneráciu, či ako diagnostikovať skutočnú príčinu problémov s
filtrom častíc či katalyzátorov.