2.2 - Diagnostika a servis moderných brzdových systémov

Dĺžka trvania: 1 deň
Kontrola a skúška hydraulického brzdového systému
• Odstránenie hluku a vibrácií v brzdovom systéme
• Diagnostika ABS, ESP, brzdového asistenta a ABS senzorov
• Funkcia a prevádzka elektrickej parkovacej brzdy - EPB
• Elektrohydraulická brzda SBC (MB triedy E W211)
• Údržba a diagnostika elektrohydraulické brzdy (SBC)

Požiadavky: Ukončené štúdium v ​​odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore, Ukončenie štúdium v ​​odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky
praxe v odbore, úspešnom prihlásení v portáli "morecontinental.com


Cieľová skupina: Majitelia, prijímacie technici, mechanici v značkových aj neznačkových servisoch
s minimálne s 3ročnou odbornou praxou


Tréningový cieľ:

• Údržba a diagnostika moderných brzdových systémov
• Spätné nastavenie ukazovateľov servisných intervalov
• Elektrohydraulická brzda SBC
• Údržba a servis elektrickej parkovacej brzdy - EPB


Obsah školenia:

• Kontrola a skúška hydraulického brzdového systému
• Odstránenie hluku a vibrácií v brzdovom systéme
• Diagnostika ABS, ESP, brzdového asistenta a ABS senzorov
• Funkcia a prevádzka elektrickej parkovacej brzdy - EPB
• Elektrohydraulická brzda SBC (MB triedy E W211)
• Údržba a diagnostika elektrohydraulické brzdy (SBC)