2.2 - Diagnostika a servis moderných brzdových systémov

Dĺžka trvania: 2 dni
• Konštrukcia a funkcia ABS, ASR, EDS a EBV
• Meranie s diagnostickým zariadením
• Hľadanie porúch pomocou v systéme
• Výmena ABS komponentov
• Praktické cvičenia na modeloch ABS

Požiadavky: Ukončené štúdium v odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore. Úspešné absolvovanie kurzu 3.1 - Elektrické základy v praxi na
príkladu ATE / VDO


Cieľová skupina: Majitelia a zamestnanci ATE BrzdovýchCenter, mechanici v značkových aj
neznačkových servisoch


Tréningový cieľ:

• Pochopenie konštrukcie a funkcie ABS systémov
• Čítanie schém zapojenia
• Interpretácia porúch
• Správne a bezpečné používanie servisných prístrojov a náradia

Obsah školenia:

• Konštrukcia a funkcia ABS, ASR, EDS a EBV
• Meranie s diagnostickým zariadením
• Hľadanie porúch pomocou v systéme
• Výmena ABS komponentov
• Praktické cvičenia na modeloch ABS