2.4 - Elektronická diagnostika a údržba v systémoch jazdnej dynamiky - ABS / ESP

Dĺžka trvania: 2 dni
• Konštrukcia a funkcie ABS / ESP systémov
• Praktické merania na ABS / ESP modeloch
• Meranie komponentov pomocou diagnostických testerov a osciloskopu
• Kódovanie ABS / ESP riadiacich jednotiek
• Logické vyhľadávanie a odstraňovanie porúch

Požiadavky: Ukončené štúdium v odbore autoopravárenstve alebo minimálne 3 roky praxe
v odbore. Úspešné absolvovanie kurzu 3.1 - Elektrické základy v praxi na
príkladu ATE / VDO a 2.3 - Systematické vyhľadávaní porúch v ABS
systémoch

Tréningový cieľ: • Pochopenie funkcie ABS / ESP u ATE a konkurenčných systémov
• Správne meranie a hľadanie porúch v elektronických systémoch
• Správna interpretácia chybových hlásení a systematické vyhľadanie porúch
• Základy CAN BUS systémov

Obsah školenia: • Konštrukcia a funkcie ABS / ESP systémov
• Praktická merania na ABS / ESP modeloch
• Meranie komponentov pomocou diagnostických testerov a osciloskopu
• Kódovanie ABS / ESP riadiacich jednotiek
• Logické vyhľadávanie a odstraňovanie porúch