Katalóg školení

Diagnostika automobilov s diagnostikami Launch X-431.

Viac info

Princíp činnosti systému klimatizácie. Konštrukcie a funkcie komponentov systému.

Viac info

Právne predpisy pre údržbu a opravy brzdových systémov • Konštrukcia a údržba brzdových systémov • Odborné opravy brzdových systémov • Odvzdušňovanie hydraulických brzdových systémov + ABS • Testovanie brzdových systémov • Praktické používanie špeciálnych prípravkov a náradia

Viac info

• Základné pojmy na zisťovanie výkonnosti a efektivity servisu • Čas ako kapitál vášho servisu • Hlavné ukazovatele výkonu a efektivity dielne • Kalkulácia hodinové zúčtovacie sadzby servisu • Náklady na zásoby • Hlavné ukazovatele riadenia zásob • Ako predchádzať vzniku mŕtvych a spiacich zásob • Riadenie zásob a analýza ABC

Viac info

Meranie elektrických veličín a signálov. Popis princípu činnosti osciloskopu. Porovnanie analógového a digitálneho osciloskopu.

Viac info

Rozsah a možnosti použitia multiznačkových diagnostík pri nákladných vozidiel / autobusov / prípojné techniky

Viac info

• Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS / DDS • Rozlíšenie jednotlivých monitorovacích systémov TPMS / DDS • Zmeny pracovných procesov servisu s príchodom TPMS • Povinné servisné úkony spojené so servisom TPMS • Prehĺbenie vedomostí základov techniky diagnostiky • Diagnostika VDO pre TPMS - TPMS Pro / Pre Print a Go • Praktické ukážky testovanie TPMS senzorov pomocou diagnostiky

Viac info

• Vysvetlenie uplatnenie turbodúchadiel • Popis a funkcie jednotlivých súčastí turbodúchadiel • Ovládanie a regulácia tlaku v saní • Správna montáž a kontrola systému preplňovania • Interpretácia závad a porúch u turbodúchadiel • Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov

Viac info

• Konštrukcia rôznych hybridných pohonov a ich výrobcov • Motivácia pre prácu pri vozidlách s vysokým napätím • Pracovno právne predpoklady pre prácu na vozidlách s VN • Potenciálne nebezpečenstvo a zodpovednosť servisu počas prác pri vozidlách s VN • Prvá pomoc, ochranné prostriedky a pomôcky, ochranné opatrenia pre oblasť činností a prác na VN

Viac info

Samonastaviteľná dvojitá spojka, dvojhmotové zotrvačníky.

Viac info

Kontrola a skúška hydraulického brzdového systému • Odstránenie hluku a vibrácií v brzdovom systéme • Diagnostika ABS, ESP, brzdového asistenta a ABS senzorov • Funkcia a prevádzka elektrickej parkovacej brzdy - EPB • Elektrohydraulická brzda SBC (MB triedy E W211) • Údržba a diagnostika elektrohydraulické brzdy (SBC)

Viac info

• Konštrukcia a funkcia ABS, ASR, EDS a EBV • Meranie s diagnostickým zariadením • Hľadanie porúch pomocou v systéme • Výmena ABS komponentov • Praktické cvičenia na modeloch ABS

Viac info

• Konštrukcia a funkcie ABS / ESP systémov • Praktické merania na ABS / ESP modeloch • Meranie komponentov pomocou diagnostických testerov a osciloskopu • Kódovanie ABS / ESP riadiacich jednotiek • Logické vyhľadávanie a odstraňovanie porúch

Viac info

• Vysvetlenie štruktúrované diagnostiky • Elektrická diagnostika na modeloch a vozidlách • Správna interpretácia a porozumenie nameraných hodnôt • Interpretácia chybových kódu a odstránenie ich príčin • Manipulácia s modernými diagnostickými prístrojmi • Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov

Viac info

ABS

Systémy bŕzd a elektronická regulácia preklzu kolies

Viac info
1 2 3 4 5  »