Katalóg školení

Téma školenia je zamerané na elektronicky ovládanej prevodovky

Viac info

Kategorizácia hybridov - Micro, Mild, Strong Hybrid.

Viac info

Diagnostický tréning zameraný na činnosť komponentov palivových a vstrekovacích systémov Common Rail so zameraním sa na zn.Bosch, a ich testovanie pomocou sériovej a paralelné diagnostiky.

Viac info

Diagnostické workshopy sa zameriavajú na využívanie konkrétnych diagnostických zariadení. je určené pre málo účastníkov a špecializuje sa takmer len na prax, pričom je výhodou, keď si každý účastník privezie svoje vlastné diagnostické zariadenia a prípadne i notebook. najťažšie je začať, a naše workshopy vás majú za cieľ doslova nakopnúť.

Viac info

Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS / DDS. Rozlíšenie jednotlivých monitorovacích systémov TPMS / DDS. Zmeny pracovných procesov servisu s príchodom TPMS. Povinné servisné úkony spojené so servisom TPMS. Prehĺbenie vedomostí základov techniky diagnostiky. Diagnostika VDO pre TPMS - TPMS Pro / Pre Print a Go. Praktické ukážky testovanie TPMS senzorov pomocou diagnostiky.

Viac info

Orientácia a pochopenie schém zapojenia. Prehĺbenie vedomostí základov techniky meraní v praxi. Praktické cvičenia pri testovaní ATE a VDO senzorov. Využitie a používanie diagnostických zariadení. Interpretácia výsledkov merania a chybových kódov / hlásení. Batériový manažment a jeho špecifikácia.

Viac info

Kompletný systém riadenia motora VW (Kodiak, Superb)

Viac info

Opis systémov elektroniky podvozka a komfortných systémov nákladných vozidiel a autobusov (systémy adaptívnych tempomatov, stráženie jazdných pruhov, systémy automatického brzdenia, stabilizačné systémy a ďalšie)

Viac info

Nízkotlakový palivový systém, vysokotlakový palivový systém, vysokotlakové palivové čerpadlo, regulácia vysokého tlaku, vysokotlakové vstrekovače, snímače kľukového hriadeľa, snímače fázy, snímanie záťaže, typy prevádzkyschopné prevádzkové režimy, preplňovanie turbodúchadlom, zapaľovanie, konštrukčné prevedenie výfukového systému.

Viac info

Znovu oživujeme jedno z prvých a veľmi osvedčených školenie o klasické analýze zapaľovacích signálov na všetkých typov zapaľovanie, doplnené o moderné modifikácie priamo vstrekovaných motorov s turbodúchadlom.

Viac info

Rozsah a možnosti použitia multiznačkových diagnostík pri nákladných vozidiel / autobusov / prípojné techniky

Viac info

Brzdové systémy WABCO, KNORR-BREMSE a HALDEX - opis podľa generácií systémov a typových prevedení, uvedené budú technické rozdiely medzi systémami jednotlivých výrobcov

Viac info

• Konštrukcia a funkcie ABS / ESP systémov • Praktické merania na ABS / ESP modeloch • Meranie komponentov pomocou diagnostických testerov a osciloskopu • Kódovanie ABS / ESP riadiacich jednotiek • Logické vyhľadávanie a odstraňovanie porúch

Viac info

Kontrola a skúška hydraulického brzdového systému • Odstránenie hluku a vibrácií v brzdovom systéme • Diagnostika ABS, ESP, brzdového asistenta a ABS senzorov • Funkcia a prevádzka elektrickej parkovacej brzdy - EPB • Elektrohydraulická brzda SBC (MB triedy E W211) • Údržba a diagnostika elektrohydraulické brzdy (SBC)

Viac info