Katalóg školení

Vysvetlenie uplatnenia turbodúchadiel. Popis a funkcie jednotlivých súčastí turbodúchadiel. Ovládanie a regulácia tlaku v saní. Správna montáž a kontrola systému preplňovania. Interpretácia závad a porúch u turbodúchadiel. Možnosti využitia rôznych diagnostických prístrojov.

Viac info

Školenie bude hlavne po technickej stránke. (certifikáty – eu homologizácia , typy tažných hákov, rýchlo-spojok , elektrických zásuviek, elektroinštalácia, možné problémy pri samotnej montáži)

Viac info

Diagnostický tréning zameraný na činnosť komponentov palivových a vstrekovacích systémov Common Rail so zameraním sa na zn.Bosch, a ich testovanie pomocou sériovej a paralelné diagnostiky.

Viac info

➢ Technické a legislatívne požiadavky emisnej normy EURO6 ➢ Základné zástavba a funkcie SCR systémov

Viac info

Význam DPF a jeho výber v prípade výmeny za nový. Výber aditíva Eolys a funkcie Regeflexu príznaky chybného DPF. Vybavovanie reklamácií. Bosal katalóg - stručne. Otázky.

Viac info

Téma školenia je zamerané na elektronicky ovládanej prevodovky

Viac info

Brzdové systémy WABCO, KNORR-BREMSE a HALDEX - opis podľa generácií systémov a typových prevedení, uvedené budú technické rozdiely medzi systémami jednotlivých výrobcov

Viac info

Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS / DDS. Rozlíšenie jednotlivých monitorovacích systémov TPMS / DDS. Zmeny pracovných procesov servisu s príchodom TPMS. Povinné servisné úkony spojené so servisom TPMS. Prehĺbenie vedomostí základov techniky diagnostiky. Diagnostika VDO pre TPMS - TPMS Pro / Pre Print a Go. Praktické ukážky testovanie TPMS senzorov pomocou diagnostiky.

Viac info

Diagnostické workshopy sa zameriavajú na využívanie konkrétnych diagnostických zariadení. je určené pre málo účastníkov a špecializuje sa takmer len na prax, pričom je výhodou, keď si každý účastník privezie svoje vlastné diagnostické zariadenia a prípadne i notebook. najťažšie je začať, a naše workshopy vás majú za cieľ doslova nakopnúť.

Viac info

Orientácia a pochopenie schém zapojenia. Prehĺbenie vedomostí základov techniky meraní v praxi. Praktické cvičenia pri testovaní ATE a VDO senzorov. Využitie a používanie diagnostických zariadení. Interpretácia výsledkov merania a chybových kódov / hlásení. Batériový manažment a jeho špecifikácia.

Viac info

Školenie sa skladá z dvoch častí: 1. teoretická časť 2. praktická časť

Viac info

Školenia špecializované pre automechanikov rôznych značiek, vybavené diagnostikou Carsoft, so zameraním na nahrávanie do logu a jeho vyhodnocovanie.

Viac info

Nízkotlakový palivový systém, vysokotlakový palivový systém, vysokotlakové palivové čerpadlo, regulácia vysokého tlaku, vysokotlakové vstrekovače, snímače kľukového hriadeľa, snímače fázy, snímanie záťaže, typy prevádzkyschopné prevádzkové režimy, preplňovanie turbodúchadlom, zapaľovanie, konštrukčné prevedenie výfukového systému.

Viac info

Predstavenie prístroja a jeho príslušenstva. Podrobné vysvetlenie ovládacích a nastavovacích prvkov. Identifikácia vozidla a pripojenia testera k diagnostickej zásuvke.

Viac info

Rozsah a možnosti použitia multiznačkových diagnostík pri nákladných vozidiel / autobusov / prípojné techniky

Viac info