Katalóg školení

Predstavenie prístroja a jeho príslušenstva. Podrobné vysvetlenie ovládacích a nastavovacích prvkov. Identifikácia vozidla a pripojenia testera k diagnostickej zásuvke.

Viac info

Tento diagnostický tréning nadväzuje na kurz Common Rail 1 a dopĺňa informácie o funkcii a špecifickej diagnostike systémov Siemens, Delphi a Denso.

Viac info

NOx

Školenie zamerané na Emisie NOx - čo je to za plyny, prečo a kedy vznikajú. S tým spojená legislatíva, zdravotné riziká, potreba redukcie.

Viac info

Aké prvé kroky voliť v diagnostike po príchode zákazníka? Ako z nameraných hodnôt realizovať plán čo merať ďalej a ako sa zaručene dostať k cieľu?

Viac info

Kontrola a skúška hydraulického brzdového systému • Odstránenie hluku a vibrácií v brzdovom systéme • Diagnostika ABS, ESP, brzdového asistenta a ABS senzorov • Funkcia a prevádzka elektrickej parkovacej brzdy - EPB • Elektrohydraulická brzda SBC (MB triedy E W211) • Údržba a diagnostika elektrohydraulické brzdy (SBC)

Viac info

Školenie sa skladá z dvoch častí: 1. teoretická časť 2. praktická časť

Viac info

Nové komponenty v systémoch EDC16C, merač hmotnosti nasávaného vzduchu HFM6, širokopásmová lambda sonda, vstrekovač ovládaný piezočlenem.

Viac info

Zhrnutie komponentov motora, ktoré môžu výrazne ovplyvňovať emisné správanie motora, ale aj jeho spotrebu a výkon.

Viac info

Diagnostické metódy pri zisťovaní závad - úvod do problematiky, postupy

Viac info

Diagnostika a identifikácia závad pomocou multiznačkové diagnostiky, postupy pri zisťovanie stavu komponentov, vykonávanie testov, kalibráciou

Viac info

Diagnostické workshopy sa zameriavajú na využívanie konkrétnych diagnostických zariadení. je určené pre málo účastníkov a špecializuje sa takmer len na prax, pričom je výhodou, keď si každý účastník privezie svoje vlastné diagnostické zariadenia a prípadne i notebook. najťažšie je začať, a naše workshopy vás majú za cieľ doslova nakopnúť.

Viac info

Jedná sa o kurz zameraný na systémy vstrekovania paliva Bosch s radovým alebo rotačným vstrekovacím čerpadlom riadené hranou pod označením EDC.

Viac info

Zhrnutie informácií o snímačoch otáčok kľučky a vačky. Prehľad snímačov zaťaženia motora - merače hmotnosti vzduchu a snímače absolútneho tlaku nasávania. Riadenie krútiaceho momentu motora. Prevádzkové režimy - homogénna a vrstvená zmes. Palivový system s premenným tlakom paliva v nízkotlakovej časti. - ovládanie riadiacej jednotky palivového čerpadla.

Viac info

Diagnostické workshopy sa zameriavajú na využívanie konkrétnych diagnostických zariadení. je určené pre málo účastníkov a špecializuje sa takmer len na prax, pričom je výhodou, keď si každý účastník privezie svoje vlastné diagnostické zariadenia a prípadne i notebook. najťažšie je začať, a naše workshopy vás majú za cieľ doslova nakopnúť.

Viac info

Školenia špecializované pre automechanikov rôznych značiek, vybavené diagnostikou Carsoft, so zameraním na nahrávanie do logu a jeho vyhodnocovanie.

Viac info