Katalóg školení

Predstavenie prístroja a jeho príslušenstva. Podrobné vysvetlenie ovládacích a nastavovacích prvkov. Identifikácia vozidla a pripojenia testera k diagnostickej zásuvke.

Viac info

Kompletný systém riadenia motora VW (Kodiak, Superb)

Viac info

Práca s osciloskopom - princíp funkcie, meranie

Viac info

Princíp klimatizácie

Viac info

Znovu oživujeme jedno z prvých a veľmi osvedčených školenie o klasické analýze zapaľovacích signálov na všetkých typov zapaľovanie, doplnené o moderné modifikácie priamo vstrekovaných motorov s turbodúchadlom.

Viac info

Opis systémov elektroniky podvozka a komfortných systémov nákladných vozidiel a autobusov (systémy adaptívnych tempomatov, stráženie jazdných pruhov, systémy automatického brzdenia, stabilizačné systémy a ďalšie)

Viac info

Kontrola a skúška hydraulického brzdového systému • Odstránenie hluku a vibrácií v brzdovom systéme • Diagnostika ABS, ESP, brzdového asistenta a ABS senzorov • Funkcia a prevádzka elektrickej parkovacej brzdy - EPB • Elektrohydraulická brzda SBC (MB triedy E W211) • Údržba a diagnostika elektrohydraulické brzdy (SBC)

Viac info

Brzdové systémy WABCO, KNORR-BREMSE - opis podľa generácií systémov a typových prevedení

Viac info

• Konštrukcia a funkcie ABS / ESP systémov • Praktické merania na ABS / ESP modeloch • Meranie komponentov pomocou diagnostických testerov a osciloskopu • Kódovanie ABS / ESP riadiacich jednotiek • Logické vyhľadávanie a odstraňovanie porúch

Viac info

Tento diagnostický tréning nadväzuje na kurz Common Rail 1 a dopĺňa informácie o funkcii a špecifickej diagnostike systémov Siemens, Delphi a Denso.

Viac info

Nové komponenty v systémoch EDC16C, merač hmotnosti nasávaného vzduchu HFM6, širokopásmová lambda sonda, vstrekovač ovládaný piezočlenem.

Viac info

Konštrukcia, funkcie a technické špecifiká moderných spojkových systémov

Viac info

Základné zástavby a funkcie COMMON-RAIL systémov

Viac info

Diagnostické metódy pri zisťovaní závad - úvod do problematiky, postupy

Viac info

Správna montáž a demontáž ložisiek kolies, snímče otáčok kolies, použitie špeciálnych prípravkov.

Viac info