Katalóg školení

Práca s osciloskopom - princíp funkcie, meranie

Viac info

Zhrnutie komponentov motora, ktoré môžu výrazne ovplyvňovať emisné správanie motora, ale aj jeho spotrebu a výkon.

Viac info

Diagnostické metódy pri zisťovaní závad - úvod do problematiky, postupy

Viac info

Zhrnutie informácií o snímačoch otáčok kľučky a vačky. Prehľad snímačov zaťaženia motora - merače hmotnosti vzduchu a snímače absolútneho tlaku nasávania. Riadenie krútiaceho momentu motora. Prevádzkové režimy - homogénna a vrstvená zmes. Palivový system s premenným tlakom paliva v nízkotlakovej časti. - ovládanie riadiacej jednotky palivového čerpadla.

Viac info

Základné zástavby a funkcie COMMON-RAIL systémov

Viac info

Prehľad systému EDC 17 Bosch. Palivová sústava s riadiacou jednotkou palivového čerpadla.

Viac info

Opis systému Common Rail pre osobné vozidlá, ich rozdelenie do jednotlivých vývojových a systémových variantov.

Viac info

Systém so združenými vstrekovačmi (PDE, UIS).

Viac info

Jedná sa o kurz zameraný na systémy vstrekovania paliva Bosch s radovým alebo rotačným vstrekovacím čerpadlom riadené hranou pod označením EDC.

Viac info

Správna montáž a demontáž ložisiek kolies, snímče otáčok kolies, použitie špeciálnych prípravkov.

Viac info

Airbagy / zadržiavacie systémy - princíp činnosti, prehľad prevedenie na modeloch vozidiel Škoda, diagnostika. Základy zasieťovanie RJ, zbernica CAN - princíp, vzorové oscilogramy.

Viac info

• Konštrukcia a funkcia ABS, ASR, EDS a EBV • Meranie s diagnostickým zariadením • Hľadanie porúch pomocou v systéme • Výmena ABS komponentov • Praktické cvičenia na modeloch ABS

Viac info

ABS

Systémy bŕzd a elektronická regulácia preklzu kolies

Viac info

Obsahom kurzu je zoznámenie s priamym vstrekovaním paliva od firmy Bosch pod označením MED, FSI, TSI. Rozdelenie vstrekovacích systémov do generácií podľa vývoja.

Viac info

Systém CR: vstrekovače a vysokotlakové čerpadlá

Viac info