Olej, to je viac než len „C3“

Olej, to je viac než len „C3“

|

Už sú to roky odkedy samotná viskozita, resp. viskozity a základný typ oleja postačovali na stanovenie toho, ktorý olej je vhodný pre dané vozidlo. Kedysi bolo bežné, že sa jeden sud 10W-40 používal pre všetky vozidlá, ktoré prišli na servis.

V posledných rokoch sa však výrazný nárast počtu vozidiel vybavených úpravou výfukových plynov prejavil tak, že mnoho vozidiel dnes potrebuje takzvané oleje s nízkym obsahom SAPS. Niektorým mechanikom odpustíme, že si myslia, alebo im bolo povedané, že výmena starého suda s olejom 10W-40 za nový sud oleja „C3“ s nízkym obsahom SAPS je bezpečný spôsob, ako znovu používať jeden produkt pre všetky vozidlá. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. Neexistuje jeden olej, ktorý dokáže uspokojiť požiadavky všetkých moderných vozidiel!

 

Prečo jednoducho nemôžem použiť olej ACEA C3 v každom vozidle?

V konečnom dôsledku existujú štyri faktory, ktoré určujú, či je daný olej vhodný pre dané vozidlo:

  • Viskozita (SAE) - t.j. „väzkosť“ oleja v danom teplotnom rozsahu.
  • Základný druh oleja - t.j. či ide o minerálny olej, polosyntetický alebo plnesyntetický olej.
  • Špecifikácia výrobcov oleja - ACEA sekvencie ako ACEA C3 (alebo mimo Európy - API (Americký naftový inštitút).
  • Špecifikácia výrobcu vozidla - napr. VW 507 00

Jednoduché spoliehanie sa na "normy výrobcov" môže zabezpečiť splnenie jednej požiadavky motora ale nie ostatných faktorov.

 

  • ACEA C3 sa nemá používať ako univerzálny produkt pre všetky vozidlá s úpravou výfukových plynov.
  • Existuje mnoho olejov, ktoré sú vhodné pre vozidlá s úpravou výfukových plynov, ktoré sú klasifikované podľa sekvencie ACEA „C“.
  • ACEA C3 nemusí vždy zodpovedať špecifikácii výrobcu vozidla.

Nasledujúce informácie demonštrujú ako sa parametre ACEA C3 dajú porovnať so špecifikáciami výrobcov vozidiel:

 

Ako si môžem byť istý, že použijem správny olej?

Najbezpečnejšie je použiť niektorý z aplikačných nástrojov Comma. Na www.CommaOil.com nájdete odporúčania produktov s našou 100% zárukou kompatibility pre motorové oleje a nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny pre európske vozidlá vyrobené aj pred viac ako 30 rokmi. Týka sa to aj odporúčaní brzdovej kvapaliny, prevodového oleja a kvapaliny do posilňovačov riadenia.