Technická rada: Pri inštalácii a odstraňovaní gumokovových častí zvážte tieto kroky

Technická rada: Pri inštalácii a odstraňovaní gumokovových častí zvážte tieto kroky

|

Okrem hlavných súčastí podvozku je potrebné pravidelne kontrolovať a vymieňať aj malé prvky, ako sú gumokovové časti.

  • Pravidelne kontrolujte gumokovové časti kvôli ich dynamickému zaťaženiu 
  • Chybné gumokovové časti meňte vždy v pároch 
  • Originálne diely spoločnosti Lemförder sú vždy voľbou číslo jeden

Vplyv chybných komponentov riadenia a zavesenia kolies na riadenie vozidla a tým aj na bezpečnosť jeho cestujúcich je obrovský. Pri podvozkoch moderných konštrukcií je obzvlášť dôležité, aby jeho jednotlivé komponenty stopercentne interagovali. Okrem hlavných súčastí podvozku je potrebné pravidelne kontrolovať a vymieňať aj malé prvky, napríklad gumokovové časti.

Gumovo-kovové časti (RTM) v systéme podvozku absorbujú nežiaduce vibrácie a hluk. Plnia úlohu elastických spojov medzi jednotlivými komponentmi podvozku. Tieto časti majú okrem toho vplyv na tvorbu a prenos hluku, na správanie sa riadenia a stabilitu počas jazdy. Platí to najmä v prípade nerovností na cestách, pri brzdení a pri vykonávaní únikových manévrov. Špecifické dimenzovanie a tvarovanie RTM dielov má vplyv na vyladenie podvozku: spolu s podpornými ložiskami vzpery, pomocnými ložiskami rámu, ložiskami ovládacích ramien, stabilizačnými tyčami a ložiskami nosníkov nápravy zlepšujú správanie sa riadenia a stabilitu pri jazde. V závislosti od značky a modelu je možné do systému podvozku nainštalovať až dvanásť rôznych RTM dielov.

Ďalšími dôležitými časťami - okrem bežných gumových ložísk - sú hydraulicky tlmené ložiská, a konkrétne skriňa nápravy, nosník nápravy a ložiská ovládacieho ramena. Tieto takzvané hydromontážne diely umožňujú vďaka tlmiacim vlastnostiam kvapaliny a ich gumovému jadru optimálne tlmenie vibrácií vo vyšších frekvenčných rozsahoch.

 

Aj keď diely RTM nepatria medzi klasické opotrebiteľné diely, zložité úlohy, ktoré plnia, spôsobujú, že sú vystavené vysokému dynamickému zaťaženiu a škodlivým vplyvom životného prostredia, ako je teplo alebo cestná soľ. Tieto faktory môžu zapríčiniť ich závažné opotrebenie. Poškodené diely RTM v podvozku nielen narušujú bezpečnosť a pohodlie, ale môžu mať tiež negatívny vplyv na s nimi susediace komponenty podvozku. Ak sa zistí porucha, zasiahnuté časti je potrebné okamžite vymeniť - v ideálnom prípade v pároch, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť.

 

Inštalácia a demontáž gumokovových dielov 

Na inštaláciu a demontáž týchto dielov sú potrebné vhodné, niekedy aj špeciálne nástroje. Pred demontážou je potrebné venovať pozornosť polohe ložiska a všimnúť si jeho špecifické polohy dôležité z hľadiska inštalácie, ktoré budú dôležité neskôr počas montáže. Odborníci ZF Aftermarket vo všeobecnosti odporúčajú montážnu polohu ložiska vopred označiť. Presné uloženie nového ložiska umožňujú v niektorých prípadoch polohovacie značky na samotných dieloch a/alebo v montážnej polohe. Pri montáži RTM dielov by sa ako prostriedok uľahčujúci montáž nemal používať olej, nakoľko vedie ku korózii gumy, v dôsledku čoho dochádza k jej poškodeniu. V tomto prípade je vhodnejšou voľbou mydlový roztok. Upevňovacie skrutky volantu a podporných ložísk vzpery je možné uťahovať len použitím požadovaného uťahovacieho momentu, len keď je vozidlo vo vodorovnej polohe. Tým sa zabráni deformácii ložiska, ktorá by v opačnom prípade viedla k predčasnému opotrebeniu nových častí.

 

Skontrolujte gumové mechy a riadiace ústrojenstvo 

Aj mechanikom sa odporúča kontrolovať, či nie sú gumové mechy na kĺboch podvozku opotrebené, poškodené alebo netesné. Ak sa do kĺbu dostanú častice nečistôt, môžu úplne rozpustiť vnútorný plastový plášť gule a poškodiť guľu alebo kryt kĺbu. Následne sa v kĺbe vytvorí vôľa, v dôsledku ktorej kĺb nespĺňa príslušné požiadavky. To isté platí aj v prípade, keď sa na pružinových zvieracích krúžkoch gumových mechov objaví bodová korózia. Pri riadení si zvýšenú pozornosť vyžaduje spojovacia tyč riadenia: Okrem gumových mechov je potrebné skontrolovať riadiace ústrojenstvo, či nie je poškodené. ZF Aftermarket odporúča používať pri demontáži kĺbov lisovacie náradie.

 

V záujme zabezpečenia vysokého pohodlia vodiča by autoservisy mali zvážiť použitie náhradných dielov, ktorých kvalita bude zodpovedať kvalite pôvodného vybavenia. To zaručuje optimálnu interakciu rôznych komponentov. Spoločnosť ZF Aftermarket ponúka pod značkou Lemförder široký výber komponentov riadenia a podvozku v kvalite OE, vyznačujúcich sa dlhou životnosťou a maximálnym pohodlím pri jazde.