Nezabudnite na pružiny perovania!

Nezabudnite na pružiny perovania!

|

Vinuté pružiny pruženia držia hmotnosť vozidla, tlmia nárazy a vibrácie idúce od vozovky. Tlmiče pruženia sú konštruované tak, aby tlmili nekontrolovateľné vibrácie pružiny, a preto spolu tvoria nedeliteľný funkčný celok. Pružiny sú veľmi dôležité pre správnu funkciu závesu kolesa a jeho udržanie v správnom kontakte s vozovkou.

Pružiny zavesenie a zima

Zimné obdobie je ťažké ako pre vodiča, tak aj pre vozidlo. Všade prítomná soľ je veľmi nešetrná ku kovovým častiam automobilu, najmä k podvozkovým dielom. Dnešné moderné technológie úpravy povrchu materiálu síce dokážu veľa, ale postupom času dôjde k porušeniu tejto vrstvy a korózia vyhráva. Abrazívny posypový materiál tomu všetkému len napomáha, najmä keď sa dostane medzi vzájomne sa pohybujúce diely. Ďalší významný faktor je stav povrchu vozovky po zime a zvlášť, kedy boli tuhé mrazy a potom sa striedali kladné teploty vo dne so zápornými v noci. Početné výtlky často cez deň zamaskované v kaluži roztopenej vody sú pascou pre všetky komponenty závesu kolesa, ale hlavne sú veľmi nebezpečné pre vodiča. Ak koleso vojde to takého výmoľa, tak veľmi často dôjde k poškodeniu ráfika kolesa, ale aj k poškodeniu celého tlmiča vrátane pružiny. Veľmi ľahko môže dôjsť pri väčšom náraze k ohnutiu piestnej tyče, ktorá následne poškodí vodiace puzdro a tesnenie tlmiča. Po veľmi krátkej dobe tlmič vytečie.

Je veľmi dôležité si nechať po zime skontrolovať stav závesov každého kolesa. Pri prezúvaní na letné pneumatiky je na to vhodná doba. Možno tým predísť oveľa väčším škodám na vozidle, ale hlavne tým zabezpečíte bezpečnú jazdu. Pri tejto osvete je veľmi dôležitá úloha vášho automechanika, kedy veľmi záleží na jeho starostlivosti. Profesionálny autoservis by mal vždy informovať zákazníka o diagnostikovaných závadách na vozidle, možnosti ich riešenia a hlavne o možných dôsledkoch pri ich zanedbaní a neriešení.

Viete, že ...?

Postupná únava materiálu a korózia majú za následok opotrebenie vinutých pružín. Oceľový drôt pružiny je neustále v tlaku a postupom času je ovplyvnený takzvanou relaxáciou materiálu, ktorá prejde v trvalú deformáciu. Takto opotrebované pružiny už nemajú také silové charakteristiky, a preto výrazne ovplyvňujú jazdné vlastnosti vozidla bez ohľadu na možnosť uľahčenia ich prasknutiu.

 Pri zložení kolesa by mali byť pružiny skontrolované ako prvé.

Na čo sa zamerať pri vizuálnej inšpekcii? Aké sú typické poškodenia?

1. Prasknutie

Krok 1: Skontrolujte, ako vyzerá spodný a horný koncový závit pružiny

Poškodenie a praskliny sa najčastejšie objavujú na koncových závitoch. Horné a spodné koncové závity sú často umiestnené v špeciálnom ochrannom návleku alebo lôžku, čo môže činiť vizuálnu kontrolu obtiažnou. Napríklad u väčšiny vozidiel vybavených vzperou MacPherson je spodný závit pružiny umiestnený v miske tlmiča, ktorá ho úplne obklopuje a pohľadom nie je ani viditeľný. Pri výrobe je koniec pružiny odstrihnutý úplne rovným strihom. Teda ak omakom zistíte, že je koniec pružiny nerovný, kostrbatý, tak je to známka napadnutia koróziou.

Odporúčanie!

Pre zvýšenie životnosti pružiny odporúčame najmä vždy po zime previesť dokonalé vyčistenie upevňovacej misky pružiny. Miska samotná musí dokonale držať koncový závit, aby pri prepérovanií nevyskočil, a zároveň musí mať niekoľko dôležitých otvorov pre odvod nečistôt, ako sú slaná voda piesok a podobne. Ak sú tieto otvory po zime úplne upchaté, tak sa závit pružiny nachádza v tejto abrazívne hmote a korózia veľmi ľahko pružinu pokazí.

Krok 2: Porovnajte svetlú výšku vozidla

Prasknutá poprípade inak zdeformovaná pružina má za následok zníženie svetlej výšky vozidla na danej strane závesu kolesa. Meranie je treba vždy vykonať na rovnom povrchu a s nezaťaženým vozidlom.

2. Korózia

Krok 1: Skontrolujte ochranné lakovanie pružiny

Ak je veľa poškodený špeciálny krycí lak pružiny aj cez to, že je pružina chránená fosfátovaním, môže ju korózia ľahko napadnúť. Postupujúca korózia dokáže výrazne zoslabiť priemer drôtu a tým pádom ovplyvniť mechanické vlastnosti pružiny. V najhoršom prípade to môže viesť až k prasknutiu pružiny. Poškodenie ochrannej vrstvy môže spôsobiť použitie nevhodného sťahováku pri montáži, ale hlavne odlietavajúce kamene, piesok a soľ pri zimnej prevádzke. Pri prepérovaní sa piesok a posypový materiál, nachádzajúci sa na držiaku pružiny a na hornom uložení, trie o pružinu, a tak spôsobuje jej neustále obrusovanie. Ak nie je tento abrazívny materiál z týchto priestorov odstránený (samovoľné vypadnutie za jazdy, vypláchnutie vodou a pod), tak má veľmi deštruktívne účinky nielen na pružinu samotnú, ale aj na ostatné komponenty závesu kolesa.

3. Svetlá výška

Krok 1: Preťažovanie vozidla

Dlhšie opakované prevádzkovanie vozidla s maximálnou možnou záťažou sa taktiež prejaví na stave vinutých pružín. V dôsledku nadmerného zaťažovania vozidla a najmä prekračovania jeho prípustnej hmotnosti dochádza ľahšie k zosadaniu pružín - ich zníženie. Takto poškodené pružiny vedú k tomu, že vozidlo má zníženú svetlosť a zhoršené jazdné vlastnosti. V častých prípadoch sa pružina ľahšie zlomí. Je potrebné pripomenúť, že zmena svetlosti vozidla môže byť tiež spôsobená chybnou inštaláciou pružiny, prípadne jej zlým výberom.

 

4. Deformácia

 Krok 1: Nesprávny postup montáže

Kvôli chybnej montáži pružiny, najmä zlého usadenia koncových závitov dole v miske tlmiča a hore v hornom uložení, môže pružina drhnúť o podbeh prípadne aj o pneumatiku. Vďaka zvukovému prejavu sa závada skoro zistí. Ďalšou chybou pri montáži sa stáva, že je pružina bez detailnejšieho skontrolovania namontovaná obrátene. Obrátene inštalovaná pružina môže viezť k vzniku predčasného opotrebovania a následnej deštrukcii.

Ťažké podmienky na cestách počas zimy odhalia na vozidle každý defekt. Jedine včasne odhalená príčina dokáže odvrátiť ešte väčšie škody a hlavne zaistí bezpečné ovládanie vozidla. Preto vám KYB odporúča pravidelnú kontrolu zavesenia kolies, pri ktorej okamžite odstránite objavené závady.

 KYB kladie veľký dôraz na organizovanie takejto informačnej kampane, ktorá pomôže k lepšej informovanosti vodičov a majiteľov vozidiel. Jedine tak si môžu uvedomiť dôležitosť komponentov závesu kolesa a ich kľúčový vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Zhrnutie:

Typ poškodenia

Príčina

Vedľajší účinok

Závery

Odporúčania

Prasknutie

- prevádzka v náročných podmienkach

- nadmerné zaťaženie náprav

- opotrebenie materiálu

- zníženie svetlosti vozidla

- zhoršenie ovládania vozidla

- možnosť poškodenia pneumatiky

- veľké riziko dopravnej nehody

- výmena vadného kusu za nový z katalógu KYB

 

Korózia

- opotrebenie materiálu

- poškodený povrch

- zhoršenie mechanických vlastností pružiny (Prasknutie)

- strata kontroly nad vozidlom

- veľké riziko autonehody

- výmena vadného kusu za nový z katalógu KYB

 

Zníženie/zvýšenie svetlosti nad vozovkou

- opotrebenie materiálu

- relaxácia materiálu

- nadmerné zaťaženie náprav

- prekročená povolená hmotnosť vozidla

- zle vykonaná montáž

- nepoužité dodané montážne diely

 

- strata komfortu a bezpečného ovládania vozidla

- zmena záťažové charakteristiky pružiny

- zmena tlmiacich parametrov v zostave tlmič - pružina

- zvýšené opotrebovanie / poškodenie komponentov zavesenia

- výmena vadného kusu za nový z katalógu KYB

 

Deformácie

- nesprávný montážny postup

- zmeny v záťažovej charakteristike pružiny

- zmeny v tlmiacich parametroch zostavy tlmič - pružina

- zvýšené opotrebovanie komponentov závesov kolesa

- nesúosá pracovná poloha tlmiča

- zvýšené opotrebovanie tesnenia tlmiča

- únik oleja z tlmiča

- zníženie a následná strata tlmiacej sily

- poškodenie tlmiča

- výmena vadného kusu za nový z katalógu KYB