Denso žhaviče - užitočné rady

Denso žhaviče - užitočné rady

|

DENSO Aftermarket – čerpaním zo skúseností O.E. rozšíril svoj sortiment sviečok zapaľovania pridaním programu žhavičov prvovýrobnej kvality pre všetky značky vozidiel. Ponuka žhavičov vychádza zo skúseností špičkovej DENSO dieselovej technológie.

DENSO je už dlhodobo významným menom medzi OE výrobcami automobilovej techniky. Dnes, ako druhý najväčší svetový výrobca dielov pre motorové vozidlá, investuje do podpory popredných svetových výrobcov automobilov neustálym výskumom a vývojom, aby vyrábali ešte efektívnejšie, výkonnejšie a spoľahlivejšie vozidlá. Je na čele dieselových technológií, ktoré investuje do vývoja, aby mohlo predstaviť stále efektívnejšie, výkonnejšie a spoľahlivé motory s minimálnymi emisiami.

 

Úspechy:

 • 1991 DENSO je prvým OE výrobcom keramických žhavičov, ktoré zlepšujú štartovací výkon a znižujú emisie.
 • 1995 DENSO ako priekopník prvý na svete uviedol dieselový systém Common-Rail – optimálny vstrekovací  tlak pre maximálny výkon, kvalitu a spoľahlivosť.
 • 2002 DENSO uvádza na trh ako prvý na svete systém Diesel Common Rail pre 1800-bar.
 • 2005 DENSO uvádza ako prvý na svete systém Diesel Common Rail pre 1800-bar s citlivými piezoelektrickými vstrekovačmi poskytujúcimi ešte lepšie spaľovanie. 

 

DENSO Aftermarket – čerpaním zo skúseností O.E. - rozšíril svoj sortiment sviečok zapaľovania pridaním programu žhavičov prvovýrobnej kvality pre všetky značky vozidiel. Ponuka žhavičov vychádza zo skúseností špičkovej DENSO dieselovej technológie. Prečo tieto žhaviče ?. Na túto otázku máme niekoľko odpovedí :

 • OE kvalita žhavičov, ktoré spĺňajú, alebo prekračujú požiadavky výrobcov.
 • Kratšia doba žhavenia a spoľahlivý studený štart.
 • Rozšírené teploty pre nižšie emisie.
 • Vynikajúce pokrytie sortimentu ponúka vhodné využitie takmer pre každý naftový motor v Európe.
 • Viac aplikácií s menším počtom položiek.
 • Jednoduché použitie systému číslovania.
 • Spĺňajú požiadavky štandardov ISO TS16949, ISO14001 a OHSAS 18001

Prikladáme niekoľko užitočných rád , ktoré môžu byt prospešne pri určovaní možných príčin nesprávneho fungovania žhavičov či systémov celého vozidla.

 

Vizuálna kontrola

1) Zväčšená vykurovacia trubička (sonda)

Príčina:

 •  Nadmerné napätie (napr. 12V žhavič v 24V systéme, alebo naopak)
 •  Poškodený alternátor alebo regulátor
 •  Vlkhosť počas skladovania

Riešenie:

 •  Skontrolujte hodnoty napätia
 •  Skontrolujte nabíjanie
 •  Skontrolujte podmienky skladovania

 

2) Zlomená vykurovacia trubička (sonda)

Príčina:

 •  Nadmerné napätie (napr. 12V žhavič v 24V systéme, alebo naopak)
 •  Poškodený alternátor alebo regulátor

Riešenie:

 •  Skontrolujte hodnoty napätia
 •  Skontrolujte hodnotu nabíjacieho napätia
 • Skontrolujte regulátor napätia

 

3) Poškodená alebo chýbajúce špička vykurovacie trubičky (sondy)

Príčina:

 •  Chyba v zapaľovaní
 •  Palivová tryska je v nesprávnej polohe, či nepravidelný chod
 •  Zlé tesnenie spôsobujú nesprávny smer vstreku

Riešenie:

 •  Skontrolujte, či je zapaľovanie správne pripojená
 •  Skontrolujte, či je použité vo vozidle správne zapaľovania
 •  Skontrolujte, či nie sú zvyšky uhlíkov v priestore inštalácie

 

4) Opuchnutý krúžok na špičke vykurovacie trubičky (sondy)

Príčina:

 • Olej v spaľovacej komore pravdepodobne spôsobený opotrebením motora

Riešenie:

 •  Skontrolujte vôľu piestu vo valci motora
 •  Skontrolujte tesnenie turbodúchadla

 

5) Zdeformovaná špička vykurovacej trubičky (sondy) - prehriatie

Príčina:

 •  Porucha v zapaľovaní
 •  Palivová tryska je v nesprávnej polohe, či má nepravidelný chod
 •  Zlé tesnenie spôsobuje nesprávny smer vstreku
 •  Nadmerné napätie (napr. 12V žhavič v 24V systéme, alebo naopak)
 •  Poškodený alternátor alebo regulátor
 •  Porucha vo funkcii alebo časovanie vstrekovacieho čerpadla

Riešenie:

 •  Skontrolujte, či je zapaľovanie správne pripojená
 •  Skontrolujte, či zapaľovanie pracuje správne
 •  Skontrolujte, či je použité vo vozidle správne zapaľovania
 •  Skontrolujte, či nie sú zvyšky uhlíkov v Protor inštalácie
 •  Skontrolujte hodnoty napätia
 •  Skontrolujte hodnotu nabíjacie napätie
 •  Skontrolujte časovanie vstrekovacieho čerpadla

 

6) Zdeformovaná špička vykurovacej trubičky (sondy) - prehriatie

Príčina:

 •  Porucha v zapaľovaní
 •  Palivová tryska je v nesprávnej polohe, či má nepravidelný chod
 •  Zlé tesnenie spôsobujú nesprávny smer vstreku
 •  Nadmerné napätie (napr. 12V žhavič v 24V systéme, alebo naopak)
 •  Poškodený alternátor alebo regulátor
 •  Porucha vo funkcii alebo časovanie vstrekovacieho čerpadla

Riešenie:

 •  Skontrolujte, či je zapaľovanie správne pripojené
 •  Skontrolujte, či zapaľovanie správne pracuje
 •  Skontrolujte, či je použité vo vozidle správne zapaľovania
 •  Skontrolujte, či nie sú zvyšky uhlíkov v protoru inštalácie
 •  Skontrolujte hodnoty napätia
 •  Skontrolujte hodnotu nabíjacieho napätia
 •  Skontrolujte časovanie vstrekovacieho čerpadla

 

7) Diery v špičke vykurovacej trubičky (sondy) - roztečenej v blízkosti tela sviečky

Príčina:

 •  Porucha v zapaľovaní
 •  Palivová tryska je v nesprávnej polohe, či má nepravidelný chod
 •  Zlé tesnenie spôsobuje nesprávny smer vstreku
 •  Porucha vo funkcii alebo časovania vstrekovacieho čerpadla
 •  Poškodený závit v hlave valca
 •  Nedostatočne utiahnutý žhavič

Riešenie:

 •  Skontrolujte, či je použité vo vozidle správne zapaľovanie
 •  Skontrolujte, či je zapaľovanie správne pripojené
 •  Skontrolujte inštaláciu žeraviacej sviečky, či nedošlo k poškodeniu závitov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov
 •  Skontrolujte, či nie je poškodený závit hlavy valcov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov
 •  Skontrolujte časovanie vstrekovacieho čerpadla a načasovanie zariadení

 

8) Zvyšky uhlíkov medzi vykurovacou trubičkou telom žhaviča

Príčina:

 •  Porucha v zapaľovaní
 •  Palivová tryska je v nesprávnej polohe, či má nepravidelný chod
 •  Zlé tesnenie spôsobujúce nesprávny smer vstreku
 •  Porucha vo funkcii alebo časovanie vstrekovacieho čerpadla

Riešenie:

 •  Skontrolujte, či je použité vo vozidle správne zapaľovania
 •  Skontrolujte, či je zapaľovanie správne pripojená
 •  Skontrolujte, či nie je poškodený závit hlavy valcov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov
 •  Skontrolujte časovanie vstrekovacieho čerpadla a načasovanie zariadení

 

9) Chýbajúca vykurovacia trubička (sonda)

Príčina:

 •  Porucha v zapaľovaní
 •  Nedostatočne utiahnutý žhavič
 •  Palivová tryska je v nesprávnej polohe, či má nepravidelný chod
 •  Zlé tesnenie spôsobujúce nesprávny smer vstreku
 •  Poškodený vstrekovač
 •  Porucha vo funkcii alebo časovanie vstrekovacieho čerpadla
 •  Poškodený závit v hlave valca

Riešenie:

 •  Skontrolujte, či je použité vo vozidle správne zapaľovania
 •  Skontrolujte, či je zapaľovanie správne pripojená
 •  Skontrolujte inštaláciu žeraviace sviečky, či nedošlo k poškodeniu závitov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov
 •  Skontrolujte časovanie vstrekovacieho čerpadla a načasovanie zariadení
 •  Skontrolujte, či nie je poškodený závit hlavy valcov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov

 

 

10) Špička vykurovacej trubičky (sondy) sa dotýka tela žhaviča

Príčina:

 •  Príliš utiahnuté
 •  Použitie nesprávnych prípravkov a náradia
 •  Poškodený závit v hlave valca

Riešenie:

 •  Skontrolujte uťahovací moment pre konkrétny žhavič
 •  Skontrolujte, či nie je poškodený závit hlavy valcov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov

 

11) Zlomený alebo ohnutý hrot žhaviče

Príčina:

 •  Príliš utiahnuté
 •  Použitie nesprávnych prípravkov a náradia
 •  Poškodený závit v hlave valca

Riešenie:

 •  Skontrolujte uťahovací moment pre konkrétny žeraviace
 • Skontrolujte, či nie je poškodený závit hlavy valcov, prípadne, či nie je znečistený zvyškami uhlíkov