Čo potrebujete vedieť o výmene kvapaliny v chladiacom systéme?

Čo potrebujete vedieť o výmene kvapaliny v chladiacom systéme?

|

Počas školení v roku 2019 HEPU® Germany zhromaždilo najčastejšie otázky a pripravilo odpovede, ktoré vám pomôžu pri správnej prevádzke chladiaceho systému.

Po prijatí vozidla do dielne stojí za to skontrolovať, či výrobca zahrnul do servisnej knižky informácie o periodickej výmene kvapaliny, alebo pripomenul zákazníkovi, aby si ju skontroloval sám. Výmena kvapaliny každých 120 000 km alebo každé 2 roky nie je ničím zvláštnym – je to jednoducho dôsledok straty jej vlastností po takomto množstve najazdených kilometrov alebo po určitom období. Dokola tejto táto témy je však stále veľa otázok, na ktoré sme pripravili odpovede.

  1. Prečo by sa do systému nemala liať voda?

Zamrznutie vody v chladiacom systéme v zime môže spôsobiť prasknutie chladiča alebo bloku motora. V nových motoroch, ktoré pracujú pri teplotách nad 100 ° C, sa systém môže rýchlo otvoriť a prevzdušniť skôr, ako sa termostat otvorí. Okrem toho má voda veľmi nízke mazacie vlastnosti, čo má za následok zrýchlené opotrebovanie tesniaceho prostriedku čerpadla kvapaliny a vedie k jeho rýchlemu roztesneniu.

  1. Čo je lepšie - koncentrát alebo hotová kvapalina?

Závisí to od vašich preferencií – niektoré dielne uprednostňujú koncentráty, niektoré hotové kvapaliny, ktoré vylučujú potrebu miešania koncentrátu s vodou. Ak sa koncentrát riedi v súlade s pokynmi výrobcu, tak potom nezáleží na tom, s čím zalejeme motor.

  1. Čím sa riedi koncentrát?

Vodou, ktorá bude najmenej agresívna voči materiálom, z ktorých sú vyrobené prvky chladiaceho systému, ako sú liatina, hliník, gumené prvky alebo plasty. Použitie vody z vodovodu môže spôsobiť hromadenie vodného kameňa, čo rýchlo vedie k mechanickému poškodeniu čerpadla kvapaliny. Odporúčame demineralizovanú (deionizovanú) vodu, ktorá je najviac chemicky inertnou kvapalinou a vďaka opakovanej destilácii je bez cudzích iónov, čo ju robí ideálnou pre vytvorenie hotového roztoku.

  1. Kedy vymeniť kvapalinu v chladiacom systéme?

Všeobecne sa prijalo, že kvapaliny IAT by sa mali vymeniť každé 2 roky a kvapaliny OAT každých 5 rokov. Kvapaliny IAT sú kvapaliny obsahujúce anorganické soli (kremičitany, fosforečnany, boritany), ktoré, bohužiaľ, vytvárajú na kovových prvkoch hrubú vrstvu tvrdého sedimentu. Kvapaliny OAT obsahujú organické kyseliny (napríklad deriváty kyseliny benzoovej), ktoré sa vyznačujú zvýšenou trvanlivosťou a nepoškodzujú hliníkové chladiče. Môžu však reagovať s olovenými spájkami, čo ich diskvalifikuje na použitie v starých konštrukciách. Hybridné kvapaliny (HOAT) majú zvýšenú životnosť (max. 5 rokov) a môžu pracovať so všetkými typmi chladičov - v súčasnosti sú najobľúbenejšou a najbezpečnejšou voľbou.

5 rokov je životnosť uvádzaná výrobcom kvapaliny, no častejšie to práve výrobca vozidla určuje definitívny okamih výmeny kvapaliny v chladiacom systéme (najmä v motoroch EURO6) – najčastejšie každé 2 roky alebo každých 120 000 kilometrov. Po uplynutí tejto doby kvapalina stráca svoje vlastnosti, rafinačné prísady prchajú a kvapalina môže rýchlo peniť (vo výsledku čoho sa do systému dostane vzduch) alebo môže dôjsť k opotrebeniu krúžkov tesnenia čerpadla. Kvapalinu vymieňame aj po jej každom vypustení zo systému, pretože už nie je vhodná na ďalšie použitie. Filtrovanie tu nepomôže – ak je kvapalina stará, potom, aj keď sa zdá byť čistá, už stratila svoje vlastnosti.

  1. Prečo by mal byť systém prepláchnutý pred naliatím novej kvapaliny?

Vypustením starej kvapaliny zo systému a vytlačením jednotlivých hadíc zachytíme pevné nečistoty, ktoré v ňom cirkulujú. Niektoré z nich vytečú gravitačne (môžu byť videné v miske, do ktorej nalievame starú kvapalinu), a niektoré zostanú na dne ohrievača, chladiča a v potrubí. Keď je systém naplnený novou kvapalinou, čerpadlo ich začne cirkulovať a skôr alebo neskôr sa dostanú medzi tesniace krúžky, čo bude spôsobiť netesnosť čerpadla.

  1. Akým spôsobom a čím by sa mal systém prepláchnuť?

Môžu sa použiť chemikálie určené na preplachovanie chladiacich systémov alebo sa systém môže manuálne vyčistiť pomocou hadice a tečúcej vody. Najdôležitejšie je, aby cez systém bolo prepustených niekoľko desiatok litrov vody v oboch smeroch, čo stačí na odstránenie pevných nečistôt, ktoré zostali v systéme. Systém musí byť prepláchnutý, naplnený čistou novou kvapalinou a potom odvzdušnený. Dajte si pozor na autá s elektrickým čerpadlom na kvapaliny – postup na napĺňovanie systému a odvzdušňovanie sa musí vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu, inak riskujeme zabrzdenie elektromotora čerpadla.

  1. Aká kvapalina by sa mala použiť?

Motory, ktoré spĺňajú požiadavky emisnej normy EURO 5, vyžadujú kvapalinu, ktorá spĺňa normy výrobcu daného vozidla. Navyše, v nových konštrukciách je chladiaci systém (napr. čerpadlo, termostaty) rovnako citlivý na chladivo ako naftový motor!

Pri výbere kvapaliny sa nemusíte riadiť jej cenou a farbou, no musíte prísne postupovať podľa pokynov výrobcu vozidla – zaplavenie systému nesprávnou kvapalinou môže mať nákladné následky. Pri celkových nákladoch na opravu (napr. pri výmene chladiča alebo časovacieho systému s čerpadlom kvapaliny) sú náklady na kvapalinu relatívne malé a rozdiel medzi dobrou, osvedčenou kvapalinou a najlacnejšou je iba niekoľko percent.

HEPU® ponúka základné kvapaliny a koncentráty (G11 alebo G12), ako aj G12 ++ a G13 (v súlade s normami VAG) alebo napríklad zelené a žlté kvapaliny schválené spoločnosťami Mercedes, Ford alebo GM. Originálne kvapaliny a koncentráty pre chladiaci systém od HEPU® poskytujú spoľahlivú ochranu proti korózii, prehriatiu a tvorbe vodného kameňa a súčasne optimálny odvod tepla. Spĺňajú požiadavky automobilového priemyslu a sú dokonalým doplnkom čerpadiel kvapalín a kompletných súprav HEPU®.