Diely YAMATO - kvalita, presnosť, technológia

Diely YAMATO - kvalita, presnosť, technológia

|

Ďalšou značkou zo skupiny privátnych v ponuke Inter Cars je YAMATO.
Sortiment YAMATO, to je viac ako 2 000 najkvalitnejších kovových a kovovo-gumových dielov systému riadenia pre japonské a kórejské automobily.

Ponuka Yamato bola starostlivo pripravená na základe dlhoročných skúseností špecialistov, aby uspokojila požiadavky a potreby náročného a neustále sa meniaceho a rozvíjajúceho sa automobilového trhu. Hlavným cieľom vytvorenia produktovej rady YAMATO bola bezpečnosť a spoľahlivosť.

Čapy riadenia, stabilizačné tyče a guľové čapy majú kryt guľového čapu a montážnu maticu. Manžeta je vyrobená z najkvalitnejšej gumy, ktorá zaisťuje trvanlivosť a spoľahlivosť guľových čapov. Ramená nápravy sú vybavené guľkovými čapmi a gumovými objímkami, ktoré ich pripravujú na montáž. Držiaky (konzoly) motora sú vyrobené z gumy najvyššej kvality, ktorá minimalizuje vibrácie bežiaceho motora.

Prísne kontrolovaná kvalita

Proces kontroly kvality náhradných dielov Yamato začína kontrolou surovín použitých na výrobu. Ďalším krokom je kontrola konečných produktov. Nasleduje realizácia metalografického výskumu na kontrolu mikro štruktúr materiálov s cieľom overiť, či bolo tepelno-chemické spracovanie materiálov vykonané správne, a na kontrolu obsahu kovov v zliatine.

Prvou fázou prípravy vzoriek na metalografické testy je správne rezanie na rozmery, ktoré umožnia voľné pozorovanie štruktúry materiálu mikroskopom. Aby sme to dosiahli, musíme použiť modernú, automatickú rezačku. Vďaka možnosti programovania takých parametrov, ako je rýchlosť pohybu základne, rýchlosť otáčania rezného kotúča alebo účinnosť chladiaceho systému, dokážeme ovládať proces rezania. Umožňuje nám pripraviť vzorky bez zmeny metalografickej štruktúry testovaných materiálov. Hlavným problémom, ktorý sa vyskytuje pri rezaní skúšobných vzoriek, je veľké množstvo tepla. Takéto zvýšenie teploty môže viesť k ochladeniu povrchu rezaného prvku, čo úplne zmení aj metalografickú štruktúru. K odstráneniu tohto nežiaduceho účinku pomáha automatizovaná fréza, ktorá upravuje parametre rezania podľa aktuálnych hodnôt rýchlosti otáčania rezného kotúča a rýchlosti pohybu základne. Chladiaci systém efektívne odvádza nadmerné teplo a zabraňuje prehriatiu rezaného materiálu.

Ďalším krokom prípravy je primerané brúsenie a leštenie materiálov. Skúšobná vzorka musí byť najskôr namontovaná, zapečatená v špeciálnej živici, aby bola pripravená na vyhladzovanie. Použitie špeciálneho automatizovaného brúsno-leštiaceho stroja a špeciálnych leštiacich kotúčov s chladiacou látkou umožňuje získať povrch podobný zrkadlovému povrchu. Poslednou fázou je leptanie materiálu a pozorovanie a analýza metalografickej štruktúry pomocou mikroskopu. Na tento účel sa používa metalografický mikroskop obráteného typu, ktorý umožňuje odoslanie obrázku do počítača. Týmto spôsobom dokážeme vykonať ďalšiu analýzu štruktúry a archivovať výsledky testov. Podstatným parametrom testovaných vzoriek a materiálov je ich tvrdosť. Nesprávna tvrdosť gule guľového kĺbu a sedla guľového kĺbu spôsobuje nadmerné odieranie a opotrebovanie dielov, čo spôsobuje, že sa guľový kĺb uvoľňuje a spôsobuje klepanie pri otáčaní auta. Príliš nízka tvrdosť spôsobuje nadmerné odieranie a veľká tvrdosť spôsobuje odštiepenie materiálu z povrchu čapu alebo konca tiahla.

V záujme istoty pre našich zákazníkov sme všetky naše výrobky označili logom značky, ktoré zabezpečuje kvalitu dielov.