Zavesenie vo Ford Focus

Zavesenie vo Ford Focus

|

Napriek tomu, že tento model je na trhu od roku 1998 a je veľmi obľúbený, v štatistikách vychádza ako jeden z najčastejšie servisovaných modelov. Preto stojí za to, pozrieť sa pri servise na systémy zavesenia.

Nezávislý systém zavesenia predných kolies v modeli Ford Focus je založený na McPhersonových vzperách spojených s čapom riadenia, ako aj na závesných ramenách a stabilizátore. Opotrebované spoje stabilizátora môžu pri jazde po nerovnostiach spôsobovať rachot. Jednými z komponentov, ktoré v modeli MK 2 podliehajú opotrebovaniu najčastejšie, sú puzdrá závesného ramena. Táto súčiastka je dostupná s celým ramenom alebo ako samostatný náhradný diel s novými montážnymi skrutkami. Druhý variant je v ponuke febi a oproti výmene celého závesného ramena, ktoré je možné ľahko demontovať, ide o lacnejšiu alternatívu.

Veľmi dôležitú úlohu počas výmeny zohráva správne nastavenie nového puzdra. Puzdro musí byť vhodne umiestnené, aby sa zaistila jeho správna činnosť a vysoká odolnosť. Staré puzdro je možné vytlačiť alebo opatrne vystrihnúť vhodným nástrojom, aby sa nepoškodil kolík, na ktorom puzdro sedí.

Po demontáži starého a opotrebovaného puzdra je potrebné kolík vyčistiť a následne zatlačiť nový prvok. K dispozícii je špeciálny nástroj, ktorý umožňuje správne umiestnenie nového puzdra pri zatlačení na kolík. Teraz je možné opravené rameno namontovať do auta. Puzdro (febi 34218) sa používa v niekoľkých ďalších modeloch značiek Ford, Mazda a Volvo.

PRÍPADNÉ PROBLÉMY V SYSTÉME ZAVESENIA ZADNÝCH KOLIES

Pre model Ford Focus bolo vyvinuté vysoko uznávané viacramenné zavesenie kolies. Jeho kompaktná konštrukcia umožňuje získať maximálny batožinový priestor a zaručuje vynikajúcu ovládateľnosť. Tenké závesné rameno drží koleso v pozdĺžnej osi vozidla a absorbuje brzdné momenty pri brzdení vozidla. Podporujú ho ďalšie tri závesné ramená, ktoré pomáhajú udržať koleso v správnej polohe. Všetky tieto prvky sú vybavené puzdrami, ktoré sú náchylné na opotrebovanie. Puzdro hlavného ramena (febi 34249), ktoré je vymeniteľné rovnako ako v prípade predného ramena, musí byť pri montáži správne umiestnené. V opačnom prípade sa guma zvinie, čo zase skráti životnosť puzdra.

Závesné rameno umiestnené medzi priečnym nosníkom a čapom riadenia je náchylné na preťaženie, ktoré ho môže pri dlhšom používaní poškodiť. Pri demontáži tohto ramena za účelom jeho výmeny alebo získania prístupu k iným prvkom, napr. k závesnej pružine, môžeme často prísť na to, že montážne skrutky sú silne skorodované. To vedie k prasknutiu skrutiek pri demontáži alebo k zadretiu skrutiek vo vnútornom puzdre. Preto je pri demontáži závesného ramena často potrebné ich odrezať.

Vnútorná excentrická skrutka slúži na nastavenie odklonu kolesa a pre správne nastavenie sa musí dať voľne otáčať. Všetky nové skrutky sa odporúča dotiahnuť iba vtedy, keď vozidlo stojí na kolesách so zaťaženým zavesením. Vozidlo nemôže byť zdvihnuté na zdviháku, pretože to spôsobuje nežiaduce napätie a zaťaženie puzdier, čo môže mať za následok ich utiahnutie v nesprávnej polohe. Po oprave systému zavesenia kolies sa odporúča skontrolovať geometriu kolies, aby sa zaistila správna jazda vozidla.

ŠIROKÝ SORTIMENT FEBI

Mnoho komponentov systému zavesenia febi je k dispozícii v súpravách ProKit, ktoré obsahujú všetky montážne prvky potrebné na vykonávanie opráv. Automechanici si takto šetria čas a peniaze, pretože nemusia hľadať a objednávať ďalšie náhradné diely. Náhradné diely kvality OE od spoločnosti febi stoja za vašu dôveru. Celá ponuka komponentov systémov riadenia a zavesenia kolies je k dispozícii na partsfinder.bilsteingroup.com