FEBI - Nová autobatéria a výmena snímača rýchlosti kolesa

FEBI - Nová autobatéria a výmena snímača rýchlosti kolesa

|

Snímače namontované v rôznych komponentoch vozidla poskytujú dôležité informácie rôznym ovládačom, ktoré monitorujú emisie, výkon, komfort, pasívnu a aktívnu bezpečnosť a ďalšie funkcie vo vozidle.

Pri výmene batérie môže byť potrebný reset niektorých snímačov a ovládačov. V súčasnosti sú mnohé funkcie v oblasti komfortu univerzálne a majú spoločný ovládač – napríklad rádio, hodiny alebo elektrické ovládanie okien. Brzdový, riadiaci či navigačný systém majú však samostatné ovládače a ich činnosť závisí od plynulého chodu ostatných systémov auta.

Keď je jeden komponent systému nefunkčný, nie vždy postačí reset pomocou vhodného diagnostického nástroja. Tak tomu bolo v uvedenom prípade vozidla Volkswagen Golf V, v ktorom bola nedávno vymenená batéria. Na prístrojovej doske svietili kontrolky systému elektrického posilňovača riadenia (EPC) a elektronického stabilizačného systému (ESP).

Pomocou skenovacieho prístroja sa automechanici pokúsili resetovať snímač uhla natočenia volantu, no neprinieslo to očakávaný efekt. Kontrolky na palubnej doske stále svietili, systém ESP nefungoval. Bolo potrebné ďalšie pátranie po príčinách problému. Prvé overenie uložených chybových kódov naznačilo chybu snímača uhla natočenia volantu v ovládači elektromechanického posilňovača riadenia. Napriek tomu kontrola údajov v ovládačoch bŕzd a riadenia ukázala, že snímač uhla natočenia volantu je pravdepodobne funkčný. Nebolo ho však možné prestaviť do pôvodnej polohy. Automechanici dospeli k záveru, že v systéme musí byť iná chyba spôsobujúca tento problém. Po krátkej testovacej jazde sa ukázalo, že snímač rýchlosti zadného ľavého kolesa vykazoval iné hodnoty v porovnaní s ostatnými kolesami.

KONTROLA RÝCHLOSTI OTÁČOK KOLESA

Po ponechaní auta v dielni automechanici pripojili na snímač otáčok ľavého zadného kolesa osciloskop za účelom kontroly správnosti signálu a tým aj účinnosti snímača. Test ukázal prerušenie kontinuity signálu štvorcovej vlny. Ovládanie stabilizačného systému je integrované s ovládačom brzdového systému. Za účelom ovládania stabilizácie vozidla spracováva údaje poskytnuté inými ovládačmi počas točenia volantom, brzdenia a akcelerácie.

Snímač rýchlosti kolesa je namontovaný na náboji v pravom uhle k magnetizovanému impulznému krúžku umiestnenému na zostave ložiska kolesa. Aktívny snímač rýchlosti otáčok kolesa funguje na princípe magnetického odporu. Magnet v snímači vytvára magnetické pole, ktoré zasahuje v pravom uhle k impulznému krúžku. Vychýlenie siločiar magnetického poľa impulzným kolesom spôsobuje zmeny odporu na tenkej feromagnetickej vrstve senzorického prvku.

Senzorický prvok premieňa zmeny odporu na napätie. Štvorcová vlna napätia privádzaného do ovládača brzdového systému poskytuje informácie o rýchlosti otáčok každého kolesa. Táto informácia sa používa na zvýšenie alebo zníženie rýchlosti otáčania kolesa a je kľúčová pre ovládač brzdového systému.

OVERENIE MECHANICKÉHO POŠKODENIA

Snímač bolo potrebné vizuálne skontrolovať, aby sa objavilo prípadné mechanické poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie signálu. Táto kontrola si vyžadovala demontáž kolesa, brzdového kotúča, brzdového strmeňa a nakoniec aj náboja s integrovaným impulzným krúžkom.

Po odstránení ložiskovej zostavy z riadiacej nápravy sa ukázalo, čo bolo príčinou problému. Korózia medzi nábojom a magnetickým impulzným krúžkom poškodila krúžok a zmenšila medzeru medzi ním a snímačom rýchlosti kolesa. Práve toto bolo hlavnou príčinou poruchy.

VÝMENA SNÍMAČA A LOŽISKOVEJ SÚPRAVY

Na opravu bola použitá súprava ložísk kolesa (febi 23320) a snímač rýchlosti otáčok kolesa (febi 23810), keďže ten druhý vykazoval mierne známky poškodenia spôsobené deformovaným impulzným krúžkom. Do auta bola namontovaná nová ložisková zostava a nový snímač otáčok kolesa. Ďalším krokom bola montáž komponentov brzdového systému a kolies. Po dokončení týchto prác mechanici mohli resetovať snímač uhla natočenia volantu. Nevyhnutným krokom bola testovacia jazda a použitie vhodného diagnostického testera. Skúška spočívala v jazde po rovnom úseku rýchlosťou najmenej 20 km/h. Potom nasledovalo otočenie volantu doľava aspoň o 15°, ďalej otočenie doprava a nakoniec zastavenie vozidla. Volant bol následne otočený úplne doľava, zadržaný v maximálne otočenej polohe aspoň 3 sekundy, a následne vytočený späť do priamej polohy. Ďalším krokom bolo otočiť volant úplne doprava, podržať ho v krajnej polohe aspoň 3 sekundy a vrátiť do priamej polohy. Po tomto postupe sa snímač resetoval a všetky systémy opäť fungovali správne.

Oplatí sa spoľahnúť na dôveryhodné náhradné diely febi v OE kvalite. Kompletný sortiment ložísk kolies je dostupný na stránke partsfinder.bilsteingroup. com. Značka febi patrí pod spoločnosť bilstein group, ktorá zahŕňa aj ďalšie silné značky.

Viac informácií nájdete na adrese:

www.bilsteingroup.com

febi.com