LUK - Dvojhmotný zotrvačník

LUK - Dvojhmotný zotrvačník

|

Dvojhmotný zotrvačník s odstredivým kyvadlom na tlmenie torzných vibrácií je novým výdobytkom v ponuke LuK.

Zvýšené tlmenie vibrácií pri nízkych otáčkach sa dosahuje namontovaním prídavných kyvadiel, ktoré nezväčšujú rozmery kolesa. Moderné motory môžu vďaka tomu naplno využiť svoj potenciál z hľadiska obmedzovania spaľovania a emisií CO2, zaručujúc zároveň komfort práce pohonného systému.

 

 

Zvuk pohybujúcich sa kyvadiel je prirodzený jav

Pri montáži dvojhmotného zotrvačníka sa môžu pohybovať v ňom umiestnené kyvadlá. Zvuk vyvolaný týmto pohybom je prirodzený a svedčí o správnej činnosti tlmiča torzných vibrácií.

Zvuk vyvolaný ručným pohybom dvojhmotného zotrvačníka je spôsobený jeho konštrukciou a nesvedčí o žiadnej poruche.

LuK DMF:              

415 045010

415 047710

415 049910

415 055410

415 056710

 

www.repxpert.com