ALTERNÁTOR DENSO PORAZIL V TESTOCH KVALITY KONKURENČNÝ ALTERNÁTOR

ALTERNÁTOR DENSO PORAZIL V TESTOCH KVALITY KONKURENČNÝ ALTERNÁTOR

|

FIRMA DENSO OTESTOVALA ALTERNÁTOR ZNAČKY X* V SÚLADE S KONŠTRUKČNÝMI NORMAMI DENSO (DDS). Cieľom vykonaných testov bolo preskúmať výkonnosť a životnosť alternátora X a preanalyzovať zloženie zváraných spojov. Alternátor X nevyhovel ani jednému z troch testov, zatiaľ čo výsledky alternátora DENSO vždy prekračovali štandardy DDS.

TEST VÝKONNOSTI

Alternátor bol na účely testu najprv zahriaty na správnu prevádzkovú teplotu a po dobu 30 minút sa otáčal rýchlosťou 5 000 otáčok za minútu. Následne sa otáčky v priebehu 60 sekúnd menili z hodnoty 1 000 ot./min na hodnotu 10 000 ot./min, pri okolitej teplote 25 °C alebo 90 °C. Hodnota otáčok súvisí s otáčkami alternátora, v prípade ktorých 1 800 ot./min zodpovedá voľnobežným otáčkam motora, zatiaľ čo 5 000 ot./min zodpovedá normálnym otáčkam motora počas jazdy.
Podmienkou pre úspešné ukončenie testu bolo splnenie alebo prekročenie štandardov DDS pre výstupný výkon v každom zo štyroch testovacích scenárov. Výstupný výkon alternátora X v žiadnom z uskutočnených testov nespĺňal požiadavky štandardu DDS. Navyše sa v alternátore X roztopila izolačná živica rotora, čo býva častou príčinou predčasného zlyhania alternátorov. Na druhej strane, alternátor DENSO prekročil kritéria výkonnosti podľa štandardu DDS v každom teste.

TEST ŽIVOTNOSTI

S cieľom zanalyzovať životnosť alternátora firma DENSO zvyšovala a znižovala jeho otáčky v rozsahu od 0 do 22 500 ot./min. Test alternátora prebiehal pri teplote 90 °C v 20-sekundových cykloch:
1 sekunda zrýchľovania, 9 sekúnd pri otáčkach 22 500 ot./min, 1 sekunda spomaľovania a 9 sekúnd pri otáčkach 0 ot./min. Pre úspešné absolvovanie testu nesmel výstupný výkon alternátora po 45 000 vyššie opísaných cykloch klesnúť o viac ako 10%. Nesmelo, samozrejme, dôjsť k žiadnemu mechanickému poškodeniu ani k prasknutiu zváraných prvkov.
Alternátor značky X zlyhal už po 1 227 cykloch v dôsledku prasknutia jedného z vinutí rotora. Test sa teda v prípade tohto alternátora nepodarilo dokončiť. Po demontáži sa zistil kontakt medzi rotorom a vinutím, ku ktorému došlo v dôsledku deformácie jedného z pólov rotora a prasknutím izolačnej živice v mieste spojenia. Zistené poruchy sú potvrdením toho, že testovaná jednotka značky X má veľmi krátku životnosť, ktorá zodpovedá približne 6 mesiacom prevádzky. Alternátor DENSO, na opačnej strane, nevykázal počas približne 90 000 cyklov žiadne známky zlyhania, čo je zárukou približne 15-ročnej bezporuchovej prevádzky. K mechanickému poškodeniu môže dôjsť po cca 130 000 cykloch v dôsledku poškodenia zváraných spojov ventilátora.

ANALÝZA ZLOŽENIA ZVÁRANÝCH SPOJOV

V poslednom teste bolo pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) a röntgenového analyzátora (EDX) preskúmané chemické zloženie zváracích spájok použitých v alternátore značky X. SEM poskytuje detailné obrazy vo vysokom rozlíšení, zatiaľ čo EDX slúži na identifikáciu chemických prvkov obsiahnutých vo vzorke materiálu. Aby bolo zváranie v súlade nielen so štandardami DDS, ale predovšetkým s európskou legislatívou, materiály, ktoré sa pri zváraní používajú, nesmú obsahovať olovo. V alternátore značky X však test aj napriek tomu potvrdil prítomnosť olova a cínu v zváracej spájke.
Európske právne predpisy zakazujú používanie týchto ťažkých kovov v takých komponentoch ako alternátory najmä vzhľadom na ich nízku mechanickú pevnosť a nízku teplotu topenia, čoho následkom môže byť zvýšenie rizika požiaru. V minulosti takmer všetky zvary obsahovali olovo. Obavy o bezpečnosť však vyústili k tomu, že dnes sa vyžaduje použitie spájok bez obsahu olova. Dodatočným potvrdením nízkej kvality alternátora X je využitie spájkovania na spojenie fázy statora a usmerňovača a na výrobu spojov v ráme regulátora. Firma DENSO na rozdiel od tohto výrobcu využíva na spojenie fázy statora a usmerňovača zváranie metódou TIG a v prípade rámu regulátora bodové zváranie vždy s použitím bezolovnatých zváracích spájok.

Viac informácií o alternátoroch DENSO nájdete na webovej stránke www.denso-am.pl alebo v katalógu TecDoc

* Meno výrobcu bolo za účelom zabezpečenia jeho anonymity zmenené.