REINHOCH Nový dodávateľ v našom portfóliu

REINHOCH Nový dodávateľ v našom portfóliu

|

S potešením oznamujeme, že spoločnosť Inter Cars pridáva do svojej ponuky novú privátnu značku –REINHOCH. Dodávateľ dielov riadenia a podvozkových časti pre osobné i nákladné motorové vozidlá.

V mena hesla „Cesta k vyšším štandardom“ Inter Cars na dennej báze vytvára pre svojich zákazníkov podmienky nielen pre naplnenie ich obchodných potrieb a požiadaviek, ale aj pre zvyšovanie ich štandardu kvality práce, odbornosti a v neposlednom rade pre optimálnu skladovú dostupnosť tovaru, ktorá ide ruka v ruke s jeho kvalitou.

Spomínaná kvalita je pre spoločnosť Inter Cars prioritou. Pri renomovaných dodávateľoch je daná históriou a preverená časom. Inter Cars má vo svojom portfóliu veľa dodávateľov privátnych značiek, ktoré zákazníci nájdu v našom IC katalógu. Všetky položky našich privátnych značiek musia pred uvedením na trh prejsť náročnými testami kvality na viac ako 25 testovacích staniciach v laboratóriách medzinárodného inštitútu INTERMEKO. Počas testov sa výrobky okrem iného brúsia, režú, podrobujú soľným testom, tlaku ťahu a iným podmienkam.

V portfóliu našich privátnych značiek pribudla novinka – značka REINHOCH, dodávateľ dielov riadenia a podvozkových častí pre osobné i nákladné motorové vozidla s registrovaným sídlom v Španielsku (Allicante). Tak ako každá naša privátna značka, aj výrobky značky REINHOCH prechádzajú niekoľkými testami kvality nielen v laboratóriách INTERMEKO, ale disponujú aj „RAR“ certifikátom.

„RAR“ certifikát potvrdzuje kvalitu Reinhoch výrobkov v súlade s bezpečnostnými orgánmi a európskymi predpismi pre automobilový priemysel. Každý diel má permanentnú laserovú značku, ktorá zamedzuje falšovaniu a kopírovaniu. V Európe sú povinné robiť takéto značenia iba veľké výrobné fabriky a dodávatelia.