Kedy ste naposledy menili vysúšač?

Kedy ste naposledy menili vysúšač?

|

Skôr ako ho začnete vo svojom vozidle zúfalo hľadať, napovieme vám – ide o súčasť klimatizácie. Na Slovensku, kde sú tri zo štyroch automobilov vybavené klimatizáciou, si vodiči zvykli pravidelne navštevovať servis za účelom jeho kontroly. Ale nutnosť výmeny vysúšača zanedbávajú nielen vodiči, ale aj automechanici.

Vo väčšine automobilov má vysúšač podobu malej hliníkovej nádrže nachádzajúcej sa na hadiciach klimatizácie medzi kondenzátorom a výparníkom. V niektorých modeloch automobilov sa tiež používajú vysúšače integrované s chladičom v podobe plastovej kazety alebo vrecka.

Základné funkcie vysúšača sú nasledovné:

  • Predstavuje určitý druh nádrže na chladivo – udržuje tak rezervnú kvapalinu, zaisťuje jej bezproblémový tok do výparníku.
  • Je zodpovedný za odvod chladiva – vlhkosť, ktorá prenikne do systému, napr. počas inštalácie kompresora alebo akéhokoľvek iného mechanického naručenia systému, má negatívny dopad na fungovanie klimatizácie. Je tomu tak preto, že počas procesu rozpínania chladiva v expanznom ventile sa môžu uvoľňovať molekuly vody vo forme ľadových kryštálov, ktoré sa môžu usadiť v okolí ihly ventilu a zablokovať tok chladiva. Táto situácia taktiež vedie k poruchám fungovania samotného výparníku. Okrem toho prítomnosť vody spôsobuje koróziu všetkých kovových prvkov systému, čo má za následok ďalšie znečistenie chladiva a upchatie vysúšača.
  • Zaisťuje filtráciu pevných častíc – špeciálne filtračné vrstvy umiestnené vo vysúšači majú za úlohu zachytiť piliny, usadeniny, špinu a ďalšie nečistoty, ktoré by mohli preniknúť do systému počas montáže. Nedostatočná filtrácia by viedla k zablokovaniu expanzného ventilu a trvalému poškodeniu ďalších komponentov v obvode chladiva.
  • Umožňuje regulovať hladinu chladiva v systéme – táto funkcia platí len pre niektoré modely vysúšačov vybavené priezorom pre kontrolu hladiny naplnenia klimatizačného systému.

Zabránenie vzniku prebytočnej vlhkosti v celom systéme klimatizácie automobilov je vždy kľúčové. Vysúšač,  vďaka obsahu silikagelu a oxidu hlinitého, chemicky nasáva vlhkosť a znemožňuje jej ďalšej cirkulácii v systéme. V závislosti na type môže vysúšač zachytiť 6 až 12 gramov vody. Toto množstvo závisí od teploty v systéme. Čím nižšie je, tým viac vlhkosti dokáže vysúšač zadržať.

Vlhkosť a nečistoty vedú k prevádzkovému upchatiu vysúšača, takže je veľmi dôležitá jeho pravidelná výmena. Ako často sa má vykonať? Vždy, keď systém nejakým spôsobom vystavíme prieniku vlhkosti. Najčastejšie k tomu dochádza pri výmene kompresora alebo keď sa chladiaci systém odtlakuje, čo sa deje často v zime, odborníci odporúčajú výmenu vysúšača každé dva roky, dokonca i v prípade, že klimatizácia bezproblémovo funguje.

Pokiaľ dbáme o klimatizačný systém  a chceme sa vyhnúť nákladným opravám, je nutné používať len nové vysúšače, ktoré sú odpovedajúcim spôsobom zaistené proti vlhkosti. Je nutné si všimnúť, že každý nový vysúšač, bez ohľadu na typ a tvar, je hermeticky chránený pred prístupom vzduchu. Hliníkové odvody majú plastové alebo gumové korky alebo zátky, pričom vysúšače v podobe vreciek alebo plastových kaziet sú zabalené v tesne uzavretých plastových vreckách. Tak prísne podmienky pre skladovanie a prepravu sú opodstatnené, pretože každý otvorený vysúšač, ktorý bol vystavený voľnému prístupu vzduchu, je po cca 30 minútach k ničomu. Je dobré sa vyhnúť použitým vysúšačom masovo ponúkaným na internete mechaniky, ktoré nemajú dostatočný prehľad o tejto problematike – montáž takéhoto dielu je vážny omyl! Z dôvodu ich predchádzajúceho odtlakovania alebo dokonca skoršej montáže v inom vozidle vôbec neplní svoju funkciu a ich používanie môže viesť k výraznému skráteniu životnosti kompresora, dokonca aj k jeho úplnému zničeniu.

Dokonca aj keď sa vysúšač, ktorý nebol celé leto vymenený, neupchá, môže sa stať hrozbou pre klimatizačný systém. Kazeta vysúšača môže byť postupne tak krehká, že sa začne rozpadať, znečisťovať systém, ktorý už bude zbavený vysúšača, čo vo finále spôsobí zadrenie kompresora.