BEZPLATNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK

BEZPLATNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK

|

BEZPLATNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK

Vážení zákazníci,

               chceli by sme Vás informovať, že podľa zákona o odpadoch č.79/2015 sa za distribútora pneumatík považuje, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Jednou z povinností distribútora pneumatík je zabezpečiť na svojich prevádzkach bezplatný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika, zabezpečuje pre svojich zmluvných zákazníkov bezplatný zber opotrebovaných pneumatík prostredníctvom spoločnosti ELTMA. Pre zabezpečenie bezplatného zberu je potrebné uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou ELTMA a špecifikovať  odberné miesto. Minimálne množstvo na odvoz opotrebovaných pneumatík je 100 kusov osobných pneumatík.

POSTUP JE NASLEDOVNÝ:

Registračné formuláre treba v 2 kópiách zaslat vyplnené poštou na spoločnost ELTMA -  ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Zasielacia adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08

 

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu:

Všeobecné podmienky prevádzky zberných miest kolektívneho systému Eltma

Vstupná špecifikácia zberného miesta 2024

Viac Informácií - Nenechajte pneumatiky strašiť v garáži

ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE ZBERNÉHO MIESTA KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU ELTMA 

 

V prípade otázok nás kontaktujte na infolinku ELTMA alebo celý postup nájdete na webe.