ATE pre Mercedes Benz - Manipulácia s kotúčom!

ATE pre Mercedes Benz - Manipulácia s kotúčom!

Ako zaobchádzať s originálnym spojeným brzdovým kotúčom (dvojdielnym) Mercedes Benz alebo s jednodielnym ATE brzdovým kotúčom 24.0128-0300.1 pre vozidlá Mercedes Benz? Spoločnosť ATE prichádza so stručným technickým návodom.

Zistite viac...

Pri vyššie spomínaných kotúčoch sa musia dôsledne dodržiavať nasledovné pokyny!

Produkty NEWS