METALTEC® - 1 produkt na 100 použití!

METALTEC® - 1 produkt na 100 použití!

Novinka v olejových aditívach! Tento metal-kondicionér má jedinečné mazacie vlastnosti a jeho používanie preukázateľne šetrí výrobné i prevádzkové náklady. METALTEC® má široké uplatnenie a viditeľne znižuje mieru opotrebovania kovových komponentov. Teraz v ponuke INTER CARS.

Zistite viac...

Spoločnosť METALTEC® so sídlom v Kanade pôvodne vyvinula METALTEC® pre energetický priemysel a raketové technológie. Dlhodobo je najpoužívanejším konzervačným a ochranným prostriedkom pre zbrane a armádu. METALTEC® bol vyvinutý za účelom zušľachtenia kovov pri nemenných vlastnostiach akéhokoľvek kovu. METALTEC® pôsobí na báze syntetických derivátov uhľovodíka a chráni kovy stálou syntetickou molekulárnou väzbou, ľahko sa rozpúšťa ako v syntetických tak aj v minerálnych olejoch a mazivách vrátane všetkých druhov palív. Nerozpúšťa sa vo vode, vodu METALTEC® odpudzuje.

Je zaradení do skupiny bezpečných výrobkov. METALTEC® neobsahuje žiadne škodlivé zložky, ani žiadne rozpúšťadlá s nízkou molekulovou stabilitou, preto je METALTEC® zaradený do skupiny A. Pri aplikácii nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky ani žiadne špeciálne nástroje

Plne modifikuje vlastnosti povrchovej vrstvy trecích dielov, čím sa tvorí dlhodobo odolná mikro vrstva s veľmi dobrými mazacími vlastnosťami. Táto tenká vrstva sa charakterizuje veľkou stabilitou, ktorá je vysoko odolná proti:

OPOTREBOVANIU

PÔSOBENIU VYSOKÝCH TEPLÔT

CHRÁNI KOVOVÚ PLOCHU PROTI KORÓZIÍ

SPOĽAHLIVO ODPUDZUJE VODU

DLHODOBO ZABRAŇUJE OXIDÁCII KOVOV

Produkty výrobcu METALTEC objednávajte vo Webovom katalógu INTER CARS alebo prostredníctvom Vášho obchodného zástupcu!

Produkty NEWS