Poprad LUK, DMF+SAC, dvojhmotné zotrvačníky, spojky

Dvojhmotné zotrvačníky DMF pre osobné a ľahké vozidlá
- typy konštrukcie
- vývoj dvojhmotného zotrvačníka
- kompaktné zotrvačníkové spojky DFC
- dvojhmotné zotrvačníky s odstredivými kyvadlami
- funkcie
- príčiny možných porúch
- možné rušivé vplyvy prevádzky vozidiel
- špecifické informácie k vozidlám
- diagnóza porúch
- špeciálne prípravky

Samonastiviteľné spojky SAC (Self Adjusting Clutch), spojkové systémy a hydraulické vypínacie systémy.
- typy konštrukcie
- funkcie, kontrola a preskúšanie jednotlivých komponentov
- príčiny možných porúch
- diagnóza porúch
- špeciálne prípravky