Poprad LuK dvojité spojky pre DSG prevodovky

Obsah/témy:
-prehľad techniky a aktuálnych projektov
-typy konštrukcie
-výhody suchej dvojitej spojky
-7-stupňová DSG prevodovka so suchou dvojitou spojkou(VW
Group)
-funkcie
-kontrola a preskúšanie jednotlivých komponentov
-príčiny možných závad
-špecifické informácie k vozidlám
-špeciálne prípravky
-zvláštnosti konštrukcie dvojhmotného zotrvačníku pre
dvojité spojky

Praktická čast:
-LuK postup opráv s opravnou sadou LuK RepSet 2CT (Twin
Clutch Technology)
-demontáž a montáž dvojitej spojky s použitím špeciálneho
prípravku LuK
-demontáž, montáž a nastavenie vypínacieho systému
-kontrola vôle spojkových lamiel
-uvedenie do prevádzky