Bratislava LAUNCH

Inštalácia a prezentácia produktov diagnostiky, ADAS, CAT, TPM Pilot, profesionálne produkty Creader V+, CRP MOT, BST 860, Videoscope, TIT, prípadne ďalšie podľa dopytu zákazníkov.
Prezentácia produktov z portfólia Launch, alebo praktické ukážky práce s diagnostikami, tipy, triky.
Prestávka
Profesionálna diagnostika so zameraním na Euro PRO4 a EURO TAB
Odpovede na otázky, voľná diskusia, praktické ukážky.
Obed.
Školenie ADAS, X-631, pre jednu skupinu a pre druhú profesionálna diagnostika s EURO TAB II.