Bratislava Nové trendy v automobilovom priemysle

Podujatie bude zamerané na najnovšie trendy v automobilovom priemysle a nové pokroky v mobilite na Slovensku. Aké sú jej dopady na podnikanie, inovácie na trhu a nové podnikateľské príležitosti.

ČO SA DOZVIETE
analýza trendov z hľadiska koncepcie vozidla, štruktúry materiálov
trendy vo využívaní energie - energetický mix pre pohony, od mechanického stroja ku (veľmi) kybernetizovanému stroju
pokroky v mobilite na Slovensku, elektromobilita: elektrika vs. spaľovací motor, batery boxy, vývojove trendy, chémia v baterke, riziká – horenie, nabíjanie - trendy a budúcnosť, infraštruktúra nabíjania a rozvodná sieť

LEKTOR
Ján Lešinský - na Strojníckej fakulte STU je akademickým riaditeľom globálneho študijného programu „Professional MBA Automotive Industry“ v spolupráci STU a TU Wien od roku 2008. Prednáša a pracuje vo vede a technike v odbore dopravná technika so zameraním na spaľovacie motory. Bol garantom a spoluriešiteľom viac ako 40 projektov doma a v zahraničí, prednášal v desiatkach štátov Európy, USA a Ázie. V roku 2001 a 2009 bol organizátorom európskeho kongresu EAEC (časť FISITA), je aktívnym propagátorom vedy a techniky, má rozsiahlu publikačnú činnosť, je predsedom Spolku automobilových inžinierov a technikov Slovenska.

HOSŤ
Ľuboš Magdolen - pôsobí na Strojníckej fakulte STU. Má za sebou viac ako 30 rokov pôsobenia v oblasti strojného inžinierstva so zameraním na oblasť automobilového priemyslu. V minulosti bol významným spoluriešiteľom medzinárodného projektu “Semiactive truck suspension design to reduce road pavement”, venoval sa problematike telematiky a telemetrie úžitkových vozidiel pre spoločnosť SCANIA. Prednášal na University of Arizona. Dlhodobo pracuje v oblasti aplikovaného a základného výskumu, je členom vedeckej rady SjF STU, pôsobí ako pedagóg a spolu garant doktorandského štúdia Dopravná technika.

KEDY?
20.2.2020, 9:00 - 16:00 hod.
(12:00 – 13:00 obedná pauza)

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava
Prihlásenie cez link nižšie:

Podnikateľský subjekt so sídlom v BA kraji:

https://www.npc.sk/sk/events/nove-trendy-v-automobilovom-priemysle/

Podnikateľský subjekt so sídlom mimo BA kraj:

https://www.npc.sk/sk/events/nove-trendy-v-automobilovom-priemysle-3/

Zhrnutie, seminár je určený pre malé a stredné podniky, je hradený z európskych štrukturálnych fondov a pre účastníkov je bezplatný. Za jeden podnikateľský subjekt sa môžu zúčastniť traja účastníci, ktorí sú v pracovno-právnom vzťahu s podnikateľským subjektom. Celé prihlásenie na seminár zaberie pár minút.