Košice Continental ATE / VDO - Elektromobilita

• Vysvětlení certifikačních předpokladů:
• Vyškolená osoba v oboru elektro pro práci na vysokonapěťových systémech
• Porozumění potenciálním rizikům v oblasti technologie VN
• Trh s vysokonapěťovými vozidly
• Pochopení vysokonapěťové technologie
• Porozumění označení a významu "Odemknutí systému VN"
• Organizační proces v servisech během pracovních úkonů u vozidel s VN
• Konstrukce různých hybridních pohonů a jejich výrobců
• Motivace pro práci u vozidel s vysokým napětím
• Pracovně právní předpoklady pro práci na vozidlech s VN
• Potenciální nebezpečí a odpovědnost servisu během prací u vozidel s VN
• První pomoc, ochranné prostředky a pomůcky, ochranná opatření pro oblast činností a prací na VN