Nižná (Tvrdošín) LAUNCH Diagnostika Nižná

Technické školenie diagnostiky LAUNCH vhodné pre budúcich aj existujúcich zákazníkov Launch.
Stred, zodpovedný OTZ: Adrián Pavelek

Hlavné témy školenia:
- Launch riešenia pre Security gateway
- Online programovanie
- PROG3, programovanie, programovanie klúčov,imobilizérov
- EUROTAB III, meranie osciloskopom
- TPMS LAUNCH, programovanie TPMS snímačov