Dunajská Streda LAUNCH Diagnostika DS

Technické školenie diagnostiky LAUNCH vhodné pre budúcich aj existujúcich zákazníkov Launch.
Západ, zodpovedný OTZ: Jozef Kostolník

Hlavné témy školenia:
- Launch riešenia pre Security gateway
- Online programovanie
- PROG3, programovanie, programovanie klúčov,imobilizérov
- EUROTAB III, meranie osciloskopom
- TPMS LAUNCH, programovanie TPMS snímačov