Praha Elektromobil a Hybrid

Školenie je na dva dni!!! (29.5.-30.5.)
1. deň teoretická časť
2. deň praktická časť na vozidle
Príchod 28.5. (nedeľa)
Nutné ubytovanie na dva dni. Ubytovanie si každý hradí sám na mieste!!!
Obsah:
Popis funkcie a kategórie moderných hybridných a elektrických pohonov, bezpečnosť práce na vozidlách a diagnostika závad pomocou testeru KTS a FSA

Popis:
Kompletní přehled hybridních pohonů u různých výrobců vozidel. Bezpečnost práce při práci na hybridních a elektrických vozidlech, uvedení vozidla do beznapěťového stavu. Popis a konstrukce jednotlivých druhů hybridních pohonů – Micro, Mild, Strong ve všech jejich variantách. Rozbor jednotlivých komponent pohonu a jejich závad (motorgenerátory, hybridní převodovky) v kombinaci so spalovacím motorem. Popis variant vysokonapěťových akumulátorů, battery management, chlazení pohonu a akumulátorů s elektricky poháněným kompresorem klimatizace. Specifika rekuperativního brzdového systému. Diagnostika závad pomocí testeru KTS, diagnostika systémů pohonu v beznapěťovém stavu pomocí testeru FSA 050.

Přínos školení:
Po absolvování tohoto školení budete schopni rozeznat typy hybridních pohonů a identifikovat jejich konstrukční specifika. Budete vědět, jaká jsou bezpečnostní rizika práce na těchto vozidlech a co všechno je nutné z bezpečnostního hlediska splnit. Získáte vědomosti o bezpečném odpojení vysokonapěťových systému, kontrole správnosti provedení odpojení a zabezpečení systému pro další práce. Dozvíte se, jakým způsobem bezpečně diagnostikovat závady systémů v beznapěťovém stavu pomocí testeru izolačních vlastností Bosch FSA 050. Budete seznámeni s rozdíly mezi způsoby odpojování a konstrukce systémů u různých výrobců a generací hybridních pohonů.